RIOSA e Kioto

hec Novas, Produtos

Ao comprar RIOSA oleinas, o cliente ten a seguridade e a satisfacción de que está facendo todo o posible para loitar contra o efecto invernadoiro, contra o quecemento global do noso planeta e respectando o acordo e o Protocolo de Kioto.

En efecto, RIOSA só queima biomasa no fogar das súas caldeiras e secadores. RIOSA non utilizou combustible fósil hai máis de 20 anos. Calquera outra caldeira instalada por RIOSA sempre estará consumindo biomasa, é dicir, non contribúe á atmosfera un único gramo de CO2 que xa non estaba nela.

E cando hai camións que consumen hidróxeno en vez de petróleo, RIOSA obrigará a todos os seus transportistas a usar só o hidróxeno como combustible.

É certo que na actualidade seguimos consumindo electricidade da rede e que pode producirse con carbón (100% prexudicial) ou con petróleo (59,12% prexudicial). Pero o noso obxectivo inminente é proporcionarnos unha coxeración que só queimará biomasa (0% prexudicial) e gas natural para un eventual apoio en tempo de escaseza (44,86% prexudicial).

Intentaremos progresar, aínda que quizais non cheguemos ao modelo xaponés (por algunha razón, Kioto está xunto a Tokio, mesmas letras noutro pedido), onde o Goberno está a pensar en dar incentivos aos empregados (como o que se mostra na foto) para ir a traballar sen chaqueta, para non ter que poñer o aire acondicionado tan forte e non consumir tanta enerxía, non tanto aumentar o CO2 fósil na atmosfera.