Canibalismo entre especies

hec Novas, Nutrición animal

Entendemos que está totalmente prohibido dentro da mesma especie animal e non só para a proteína, senón para todos os subprodutos de matadoiro. Polo tanto, o sebo non se pode empregar en ruminantes, o porco non se pode usar en porcos, etc. Segundo a Comisión Europea

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf

MEMO / 04/107
Bruxelas, 6 de maio de 2004
PREGUNTAS E respostas sobre subprodutos animais

Prohibición de reciclaxe intra-especie (canibalismo). O regulamento estende a prohibición actual de reciclaxe de especies (canibalismo) dentro doutras especies. Os subprodutos de orixe porcina non poden ser alimentados con porcos e subprodutos de aves de orixe animal. Non obstante, é posible que se aplique unha excepción para o caso dos peixes e os animais de pel sometidos a rigorosos controis pola autoridade competente.

«A regulación estende a outras especies a prohibición, xa aplicable aos rumiantes, da reciclaxe (de subprodutos) dentro dunha mesma especie ...»

¡Auga máis clara!