Akziodunen Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

HEC Iragarkiak

ren Zuzendaritza Batzordea RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el día 30 de Abril de 2018 a las 10:00 horas, con el siguiente,

 EGUNEKO ORDENA:

Lehenengoa: Ohiko Batzar Nagusiaren eraketa, Gai-zerrendaren, baita lehendakari eta idazkari karguen berrespena.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2017.

Tercero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2017.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto: Ratificar la retribución de los Administradores.

Sei: Akta irakurtzea eta onartzea. 

Honen bidez, akziodunek Batzar Orokorraren aurretik edo ahoz, Batzar Nagusiaren aurretik edo bitartean, gai-zerrendan jasotako gaiei buruz beharrezkotzat jotzen dituzten txostenak edo argibideak eskatzeko duten eskubidea adierazten da Administrazio Organoari, ahoz edo idatziz. , Kapital Sozietateen Legearen Testu Bateginaren 197. artikuluaren arabera eskatutako informazioaren denbora eta izaeraren arabera.

En Ibros, a 29 de Marzo de 2.018.

Administrazio Kontseiluko lehendakaria, Hugo L. Espuny Camacho jauna.