FIGAN 2021

hec Esdeveniments, Nutrició animal

RIOSA és present a la 15 FIGAN celebrada a Saragossa del 21 al 24 de setembre de 2021. Estarem encantats de rebre els nostres clients i amics al nostre estand com sempre. Una fira molt productiva, plena de trobades i jornades per al desenvolupament de la producció animal.

La UE autoritza novament l'ús de proteïna animal per a animals, excloent aquesta vegada el canibalisme intraespècies.

hec Notícies, Nutrició animal

20 años despues de la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), también conocida como crisis de las «vacas locas», la Unión Europea ha vuelto a aprobar, después de largos estudios, el uso de proteina animal en alimentación de animales, siempre que se cumplan unas determinadas reglas que excluyen expresamente el canibalismo intraespecies.

Recordem aquí la nostra entrada sobre això del 10 d'abril del 2012, així com la nostra full informatiu de l'1 de desembre del 2003 i el memorandum del 6 de maig de 2004 de la Comissió Europea.

En síntesi, a partir d'ara es permetrà fer servir farina d'origen porcí per alimentar aus de corral, i viceversa, cosa que portarà a un millor aprofitament d'uns materials molt útils que abans es perdien com a residus. També permetrà l'ús de col·lagen i gelatina d'origen remugant en no remugants. I com a novetat, es permet l‟ús de proteïna d‟insectes en aus de corral i porcí. Anteriorment l'ús de la proteïna d'insectes només estava permesa per a alimentació de peixos. Es manté la prohibició d'ús de proteïnes d'origen boví per a tot ús, després del que s'ha après a la crisi de l'EEB.

https://avicultura.com/la-prohibicion-de-usar-proteina-de-origen-animal-en-piensos-ha-llegado-a-su-fin-esto-es-lo-que-necesita-saber

Renovació certificació de qualitat ISO 22000:2018

hec Qualitat, Nutrició animal

En el nostre constant compromís amb la qualitat, RIOSA aquesta orgullosa d'haver aconseguit recentment sense cap problema la renovació de la prestigiosa certificació de qualitat ISO 22000:2018, per a la manufactura i comerç de greixos per a alimentació animal. Gràcies a la qualitat aconseguida en els nostres productes ia la provada seguretat que aquests han demostrat als exhaustius assaigs realitzats per laboratoris externs acreditats, ens ha estat certificada per la prestigiosa empresa holandesa Bureau Veritas. Aquesta certificació demostra el nostre compromís amb la qualitat i no només amb el compliment de la normativa existent en matèria de seguretat alimentària, sinó que anem molt més enllà als nivells de qualitat i seguretat dels nostres productes. El nostre objectiu és oferir als nostres clients la màxima tranquil·litat en l'alimentació dels animals.

· Certificat en espanyol

· Certificate in English

ISO_22000_logo

Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformitat amb els preceptes legals i estatutaris, convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc al domicili social, situat a Barriada del Pont, s/n, a Ibros, Jaén, el dia 30 d'abril de 2021 a les deu del matí, i el dia següent a la mateixa hora en segona convocatòria, amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Ratificació de la constitució de la Junta General Ordinària, de lOrdre del Dia, així com dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segundo: Modificación del «Artículo 13 Convocatoria Junta General » de los Estatutos sociales.

Tercer: Adaptació de la pàgina web corporativa.

Cambra: Aprovació, si escau, de la gestió de lòrgan dadministració de lentitat, corresponent a lexercici tancat el 31 doctubre de 2020.

Cinquè: Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat el 31 d'octubre de 2020.

Sisè: Aprovació, si escau, de la Proposta d'Aplicació del resultat de l'exercici esmentat.

Setè: Ratificar la retribució dels Administradors.

Vuitè: Lectura i aprovació de l'acta.

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital (TRLSC).

Així mateix, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar, al domicili social, el text íntegre de la modificació estatutària proposada i informe justificatiu de la mateixa d'acord amb l'article 287 del TRLSC.

A Ibros, a 22 de març de 2.021.

El secretari no conseller, Manuel José Blesa de la Parra.

RIOSA logo

GDPR: adaptació del web a la nova normativa sobre cookies

hec Notícies

Se a adaptado nuestro web a la nueva normativa sobre cookies publicada por la Agencia Eapañola de Protección de Datos el pasado 28 de julio de este 2020. Con la nueva normativa tenemos que exigir un consentimiento explícito de aceptación de cookies, así como informar perfectamente de cuales usamos, y dar la posibilidad de rechazo al usuario. Para nosotros su privacidad es muy importante, por lo que nos congratulamos de esta nueva normativa y estamos orgullosos de cumplirla.

55è Aniversari de RIOSA

hec Esdeveniments

El proper dia 26 de juny de l'actual 2020 celebrarem el 55è aniversari de la nostra empresa RIOSA des de la seva fundació el 1965. Mig segle de trajectòria marcada pel nostre compromís amb el servei als nostres clients i el nostre compromís amb la qualitat als nostres productes.

COVID-19

hec Notícies

Durant l'actual crisi internacional per la pandèmia COVID-19, des de RIOSA volem assegurar a tots els nostres clients que romandrem actius i funcionant com a indispensables que som a la primera baula de la cadena agroalimentària, proporcionant les nostres matèries primeres per a alimentació animal.

Per això estem prenent totes les mesures necessàries per evitar contagis a les nostres instal·lacions, fent ús de tots els EPIS necessaris per part del nostre personal, i sotmetent a tots els treballadors externs que accedeixen a les nostres instal·lacions fins a una rigorosa revisió per evitar la propagació de la malaltia , així com respectant les mesures de distanciament social necessàries fins a l'eradicació del virus.

Amb l´esforç de tots aconseguirem derrotar aquesta malaltia!!!

Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA. de conformitat amb els preceptes legals i estatutaris, convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d'Accionistes a celebrar el proper dia 30 d'abril de 2020, a les 10 h en primera convocatòria, i l'endemà de la mateixa hora a segona convocatòria, al domicili social situat a Ibros (Jaén), Barriada del Pont s/n, d'acord amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Ratificació de la constitució de la Junta Universal, de lOrdre del Dia, així com dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segon: Aprovació, si escau, de la gestió de lòrgan dadministració de lentitat, corresponent a lexercici tancat el 31/10/2019.

Tercer: Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat el 31/10/2019.

Cambra: Aprovació, si escau, de la Proposta d'Aplicació del resultat de l'exercici esmentat.

Cinquè: Ratificar la retribució del Consell dAdministració.

Sisè: Lectura i aprovació de lacta.

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital.

A Ibros, a 18 de març de 2.020.

El President del Consell d'Administració, Don Hugo L. Espuny Camacho.

Convocatòria de la Junta General Extraordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformitat amb els preceptes legals i estatutaris, convoca els senyors accionistes a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili social, situat a Barriada del Pont, s/n, a Ibros, Jaén, el 16 de Desembre a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i l'endemà de la mateixa hora en segona convocatòria, al domicili social situat a Ibros (Jaén), Barriada del Pont s/n, d'acord amb el següent,

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Cessament dels membres del Consell d'Administració anterior i nomenament dels nous consellers.

Segon: Ratificació de tots els actes d'administració des del 2 de maig 2019

Tercer: Ratificació de l'aprovació de la gestió i dels comptes anuals tancats el 31 d'octubre del 2018.

Cambra: Delegació de facultats per executar i elevar a públic els anteriors acords. 

Cinquè: Lectura i aprovació de l'acta.

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital.

A Ibros, 7 de novembre de 2.019.

El President del Consell d'Administració, Don Hugo L. Espuny Camacho.

Renovació certificació de qualitat GMP+ B1

hec Qualitat, Nutrició animal

En el nostre constant compromís amb la qualitat, RIOSA aquesta orgullosa d'haver aconseguit recentment sense cap problema la renovació de la prestigiosa certificació de qualitat GMP+, a l'esquema de fabricació B1. Gràcies a la qualitat aconseguida en els nostres productes ia la provada seguretat que aquests han demostrat als exhaustius assaigs realitzats per laboratoris externs acreditats, ens ha estat certificada per la prestigiosa empresa holandesa Bureau Veritas. Aquesta certificació demostra el nostre compromís amb la qualitat i no només amb el compliment de la normativa existent en matèria de seguretat alimentària, sinó que anem molt més enllà als nivells de qualitat i seguretat dels nostres productes. El nostre objectiu és oferir als nostres clients la màxima tranquil·litat en l'alimentació dels animals.

https://www.riosa.com/wp-content/uploads/2019/04/Certificado-GMP.pdf

gmp+ logo