Sklic izredne skupščine delničarjev

hec Oglasi

Upravni odbor družbe RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., skladno z zakonskimi in statutarnimi določili, skliče delničarje na izredno skupščino, ki bo 16. decembra ob 10.00 na sedežu v Barriada del Puente, s/n, v Ibrosu, Jaén. zjutraj ob prvem klicu in naslednji dan ob istem času ob drugem klicu na sedežu v Ibrosu (Jaén), Barriada del Puente s/n, v skladu z naslednjim:

 VRST DNEVA:

Prvič: prenehanje članov prejšnjega upravnega odbora in imenovanje novih direktorjev.

Drugič: Ratifikacija vseh upravnih aktov od 2. maja 2019

Tretjič: ratifikacija odobritve poslovodstva in zaključnega računa, zaključenega 31. oktobra 2018.

Četrtič: Prenos pooblastil za izvajanje in širjenje zgoraj navedenih sporazumov v javnost. 

Peti: branje in potrditev zapisnika.

Navedena je pravica delničarjev, da pisno, pred ali ustno med skupščino, zahtevajo poročila ali pojasnila, za katera menijo, da so potrebna o zadevah dnevnega reda, pri upravnem organu, ki jih bo posredoval ustno ali pisno. , glede na čas in naravo zahtevanih podatkov v skladu s 197. členom Prečiščenega besedila Zakona o kapitalskih družbah.

Na Ibrosu, 7. novembra, 2.019.

Predsednik upravnega odbora, g. Hugo L. Espuny Camacho.