Przypomnienie GPS (lub indeks Espuny)

hec Produkty

W naszych tabelach informacyjnych wyświetlane są GPS każdej jakości. Indeks ten jest najbardziej dokładną i odpowiednią miarą nienasycenia tłuszczu (gps = stopień peni-nasycenia). Ale jak to jest obliczane? % Każdego nienasyconego kwasu tłuszczowego jest mnożony przez pierwiastek kwadratowy z liczby podwójnych wiązań. - Wszystkie te produkty są sumowane i ...