Kanibalizm wewnątrz gatunku

hec Aktualności, Żywienie zwierząt

Rozumiemy, że jest to całkowicie zabronione w obrębie tego samego gatunku zwierząt, a nie tylko dla białka, ale dla wszystkich produktów ubocznych rzeźni. Dlatego sebum nie można stosować u przeżuwaczy, smalec nie można stosować u świń itp. Według Komisji Europejskiej

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf

MEMO / 04/107
Bruksela, 6 maja 2004 r
PYTANIA I ODPOWIEDZI na produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Zakaz recyklingu wewnątrzgatunkowego (kanibalizmu) Rozporządzenie rozszerza obecny zakaz przeżuwania wewnątrzgatunkowego przeżuwaczy (kanibalizm) na inne gatunki. Produkty uboczne świń nie mogą być karmione świniami i produktami ubocznymi drobiu zwierzęcego. Jednakże odstępstwo jest możliwe do udowodnienia w przypadku ryb i zwierząt futerkowych podlegających ścisłej kontroli właściwego organu.

«Rozporządzenie rozszerza na inne gatunki zakaz, już stosowany w odniesieniu do przeżuwaczy, o recykling (produktów ubocznych) w obrębie tego samego gatunku ...»

Więcej czystej wody!