Archiwum wiadomości


Na tej stronie można znaleźć odnośniki do wyszukiwania naszych publikacji i poprzednich wiadomości. Zawarliśmy również wiadomości z renomowanych zewnętrznych stron w sektorze rolnictwa i zwierząt gospodarskich.

RIOSA: Ostatnie wiadomości od nas

Archiwa

Agroinformacja: Wiadomości z rynku hiszpańskiego

Organ ds. Rozstrzygania sporów WTO (Światowa Organizacja Handlu) uzgodnił w poniedziałek 24, na wniosek Unii Europejskiej (UE), utworzenie specjalnej grupy w celu zbadania [...]

Średnie ceny hurtowe zbóż obracają się, a teraz to pszenica miękka, jęczmień i kukurydza zdołały wznowić ścieżkę wzrostową po niepowodzeniu zeszłego tygodnia, podczas gdy ceny pszenicy [...]

Gabriel García, mieszkaniec Tauste, który jest właścicielem stada owiec, zgłosił się do Straży Obywatelskiej, że atak stada sępów zakończył się w ubiegły piątek 35 owcami ze stada, które [...]

Horyzont 2020 (H2020) to program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i rozwoju na lata 2014–2020. W ramach H2020 projekt RUR-2018-14: Rozwiązania cyfrowe i [...]

Prace zatytułowane „Badanie wytwarzania odpadów zwierzęcych w regionie Los Pedroches”, przeprowadzone przez Adroches - w ramach grupy operacyjnej Subpgan i finansowane przez Instituto Pro [...]