תזכורת GPS (או אינדקס Espony)

hec מוצרים

בטבלאות האינפורמטיביות שלנו מופיע ה- GPS של כל איכות. מדד זה הוא המדד המדויק ביותר והולם של אי-השמנת שומן (gps = מידת ההשתנות). אבל איך זה מחושב? אחוז של כל חומצת שומן בלתי רוויות מוכפל השורש הריבועי של מספר האג"ח הכפולות שלה. - כל המוצרים האלה מתווספים יחד את ...