קניבליזם בתוך מינים

hec חדשות, תזונה לבעלי חיים

אנו מבינים כי זה אסור לחלוטין בתוך אותו בעל חיים ולא רק עבור החלבון, אלא עבור כל מוצרי בית המטבחיים. לכן, חלב לא ניתן להשתמש בגידולים, שומן לא ניתן להשתמש חזירים, וכו ' על פי הנציבות האירופית http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf MEMO / 04/107 בריסל, 6 מאי 2004 שאלות ותשובות על תוצרי לוואי של בעלי חיים בתוך המין ...