תזכורת GPS (או אינדקס Espony)

hec מוצרים

בטבלאות האינפורמטיביות שלנו מופיע ה- GPS של כל איכות. מדד זה הוא המדד המדויק ביותר והולם של אי-השמנת שומן (gps = מידת ההשתנות).

אבל איך זה מחושב? אחוז של כל חומצת שומן בלתי רוויות מוכפל בשורש הריבועי של מספר האג"ח הכפולות שלו. - כל המוצרים הללו מתווספים יחד והסך הכולל מחולק ב -100. שימושי מאוד לחישוב "קשיות" השומן של פגרי החזיר .

אנו נותנים דוגמאות:

שומן gps
חמאה __________ 0.37
חלב _______________ 0,47
כף יד ______________ 0,53
שומן ______ 0.58
Iberian id
"ילו גריז" ________ 0.82
זית _______________ 0,88
אונס _______________ 1.04
סויה, חמניות