O noso compromiso coa calidade


COMPROMISO

A calidade e seguridade dos nosos produtos sempre foi a nosa prioridade, tanto a través da investigación continua como do investimento e co escrupuloso seguimento diario dos procedementos de traballo seguro realizados nos últimos cincuenta anos. Grazas á calidade conseguida nos nosos produtos e á comprobada seguridade que demostraron nas exhaustivas probas realizadas por laboratorios externos acreditados, temos a certificación ISO 22.000 e GMP + de calidade e seguridade nos alimentos para animais. concedida polas prestixiosas empresas de certificación Bureau Veritas e TÜV Rheinland. Estas certificacións demostran o noso compromiso inequívoco coa calidade e non só o cumprimento das normas existentes en materia de seguridade alimentaria, senón que seguimos moito máis nos niveis de calidade e seguridade dos nosos produtos. O noso obxectivo é ofrecer aos nosos clientes a máxima tranquilidade na alimentación dos seus animais.

Hugo Espuny

Presidente do Consello de Administración

Levamos niveis de calidade nos que outros non poden alcanzar

CERTIFICACIÓNS


Os nosos produtos teñen as certificacións de calidade máis esixentes e exhaustivas do mercado. Investimos moito traballo e esforzo económico na adaptación dos nosos procesos de fabricación, documentación e trazabilidade para obter estas certificacións.

É importante resaltar que para un certificado de calidade para protexer realmente un produto, o certificado debe ser emitido pola empresa certificadora que audita o Proceso de fabricación e produción. Cada vez é máis habitual que os fabricantes de produtos para a alimentación de animais obteñan un certificado só para transportar, almacenar ou revender produtos. anteriormente certificados (polo tanto, os produtos que eles mesmos fabrican non estarían certificados) e que, con todo, afirman que os seus propios produtos están certificados en base á certificación de intermediario fan alarde

O cliente consciente e preocupado pola calidade debe, polo tanto, ver e analizar os certificados que os produtores din ter, para comprobar se o Proceso ou produción é efectivamente auditada. A auditoría e control do proceso de fabricación é a diferenza fundamental que garante que un produto superou os estándares máis exhaustivos de control, seguridade e calidade e que estes procesos foron adaptados á mellor e máis inocua técnica de fabricación dispoñible hoxe. .

En concreto, para a certificación GMP +, só os certificados da clase B1 e B2 auditan e certifican a fabricación de produtos para alimentación animal, mentres que os da clase B3 son meros intermediarios, que certifican que o transporte e almacenamento dos produtos son correctos.

POLÍTICA DE SEGURIDADE E SEGURIDADE DOS NOSOS PRODUTOS

RIOSA - REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA é unha empresa dedicada desde 1965 á fabricación de graxas de orixe exclusivamente vexetal para a alimentación, caracterizada por ofrecer produtos seguros e seguros para a entrada na cadea alimentaria. Este obxectivo lógrase seleccionando os nosos provedores (materias primas, transporte e materiais auxiliares) en función da súa capacidade para satisfacer os nosos requisitos de calidade e seguridade alimentaria.

RIOSA - REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA busca a garantía desta seguridade alimentaria a través da implantación dun sistema de xestión da seguridade do produto baseado no Norma UNE-EN ISO 22000: 2018 e no Certificación GMP + esquema B1.

La Gerencia de RIOSA – REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A. , consciente de la importancia de la calidad y la seguridad alimentaria para satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores, enfoca el Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Productos y la mejora continua de su eficacia en el propósito de cumplir con los requisitos de inocuidad, incluidos los legales y reglamentarios,  y con los acordados mutuamente con los clientes sobre seguridad alimentaria.

RIOSA - REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA garante o mantemento dun sistema de comunicación eficaz, tanto interno como externo. A nosa compañía garante a dispoñibilidade de información suficiente sobre a seguridade dos produtos. Isto comunícase externamente co persoal da organización.

Por todo ello la Gerencia fundamenta su compromiso en materia de seguridad, legalidad y calidad alimentarias a través de las bases de su Política de Calidad y Seguridad Alimentaria que son las que desarrollan a continuación y que está respaldada por unos objetivos de calidad y seguridad alimentaria en los que se establecen unos valores medibles, previsiblemente alcanzables y coherentes con la Política y que sirvan para definir la dirección en la que se deben orientar los esfuerzos de nuestra empresa.

  • El correcto desarrollo de la implementación del sistema de seguridad , legalidad y calidad de los productos es responsabilidad de todos y cuenta con el respaldo y el compromiso de la Gerencia.

  • La gerencia proporciona todos los recursos, tanto humanos como materiales, necesarios para aplicar y mejorar los procesos del sistema.

  • Asegurar las competencias relacionadas con la inocuidad de los alimentos.

  • La inocuidad del alimento es una característica más del producto que es nuestra obligación vigilar y garantizar.

  • Mantener buena comunicación interna y externa, tanto con proveedores como clientes y trabajadores, que nos ayude a mejorar nuestro producto final y la seguridad alimentaria.

  • Asegurar la satisfacción de nuestros clientes basándonos en un trato siempre correcto y en un esfuerzo en la producción de alimentos inocuos y auténticos, de acuerdo con los requisitos, necesidades, expectativas y especificaciones establecidas, incluyendo las normas o legislación vigente.

  • La formación continua de todos los empleados de acuerdo con su actividad, facilitando los conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo con el máximo respeto por el producto y en condiciones de higiene, seguridad y salud, y enfocada a la satisfacción de las necesidades de los clientes y del conjunto de las áreas de nuestra organización.

  • Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza de nuestros clientes.

Esta política de seguridad es comunicada a toda la empresa y se revisa regularmente para su continua adecuación al menos en la revisión del sistema por la Dirección al igual que los objetivos de calidad y seguridad alimentaria. Por ello permanece expuesta en lugar visible para todo el personal y es comunicada cada vez que sufre una revisión para que sea implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.

Ibros, a 01 de junio de 2020

NORMATIVA APLICABLE ÁS NOSOS PRODUTOS

Aquí tes un resumo da lexislación e normativa vixente aplicables aos nosos produtos, tanto na alimentación industrial como animal, que por suposto cumprimos escrupulosamente e animamos a todos os nosos clientes a ler.