Ενημέρωση των δελτίων τεχνικών δεδομένων

hec Χημική βιομηχανία, Σαπούνι, Διατροφή των ζώων

Οι νέες εκδόσεις των τεχνικών προδιαγραφών όλων των προϊόντων μας είναι ήδη διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Απλά πηγαίνετε στις σελίδες προϊόντων μας για τη διατροφή των ζώων ή προϊόντα για τη χημική βιομηχανία για να τα αποκτήσετε.

Υπενθύμιση GPS (ή δείκτης Espuny)

hec Προϊόντα

Στους ενημερωτικούς μας πίνακες εμφανίζονται οι gps κάθε ποιότητας. Αυτός ο δείκτης είναι το πιο ακριβές και κατάλληλο μέτρο της ακορεστότητας του λίπους (gps = βαθμός διόγκωσης). Αλλά πώς υπολογίζεται; Το% του κάθε ακόρεστου λιπαρού οξέος πολλαπλασιάζεται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των διπλών δεσμών .- Όλα αυτά τα προϊόντα προστίθενται μαζί και ...