Ο κανιβαλισμός μέσα στα είδη

hec Νέα, Διατροφή των ζώων

Αντιλαμβανόμαστε ότι απαγορεύεται εντελώς στο ίδιο ζωικό είδος και όχι μόνο για την πρωτεΐνη, αλλά για όλα τα υποπροϊόντα σφαγείων. Ως εκ τούτου, το σμήγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηρυκαστικά, το λαρδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χοίρους, κλπ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf MEMO / 04/107 Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2004 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και απαντήσεις σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα Στο εσωτερικό του είδους ...

Τα προϊόντα μας και το "OMG-Free"

hec Νέα, Διατροφή των ζώων, Προϊόντα

Για όσους επιθυμούν, έχουμε εγγυημένα προϊόντα χωρίς ΓΤΟ. Μετά από ό, τι διατάχθηκε από τις Βρυξέλλες στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις 1829/2003 και 1830/2003, αρχίσαμε να ενημερώνουμε στα δελτία παράδοσης και τα τιμολόγιά μας εάν το προϊόν μας είναι «απαλλαγμένο από ΓΤΟ» ή «παραγόμενο από ΓΤΟ», όλα ή εν μέρει (αρκετά ώστε ...