Ο κανιβαλισμός μέσα στα είδη

hec Νέα, Διατροφή των ζώων

Αντιλαμβανόμαστε ότι απαγορεύεται εντελώς στο ίδιο ζωικό είδος και όχι μόνο για την πρωτεΐνη, αλλά για όλα τα υποπροϊόντα σφαγείων. Ως εκ τούτου, το σμήγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηρυκαστικά, το λαρδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χοίρους, κλπ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf MEMO / 04/107 Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2004 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και απαντήσεις σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα Στο εσωτερικό του είδους ...