Αρχείο ειδήσεων


Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε αναφορές για αναζήτηση στις δημοσιεύσεις μας και προηγούμενες ειδήσεις. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης νέα από γνωστούς εξωτερικούς χώρους στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

RIOSA: Πρόσφατα νέα από εμάς

Αρχείο

Agroinformation: Ειδήσεις από την ισπανική αγορά

Las CCAA aceptan las explicaciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha situado la gestión de las políticas y los fondos para el Desarrollo Rural en su cartera al señ [...]

La Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera (Huelva), que aglutina a buena parte de los agricultores del entorno de Doñana, ha lamentado este miércoles la imagen que de “delincuentes ambientales” [...]

Lo dejaron muy claro y lo están cumpliendo. Las organizaciones profesionales agrarias COAG, UPA y Asaja se movilizarán conjuntamente en cinco provincias de Castilla y León para reclamar una mayor aten [...]

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tiene que ser progresiva y asumible, de forma que “no provoque problemas en [...]

ASAJA Castilla-La Mancha ha denunciado prácticas especulativas por parte de operadores e industriales para bajar los precios del vino y del mosto en la región. La organización agraria ha explicado que [...]