Αρχείο ειδήσεων


Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε αναφορές για αναζήτηση στις δημοσιεύσεις μας και προηγούμενες ειδήσεις. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης νέα από γνωστούς εξωτερικούς χώρους στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

RIOSA: Πρόσφατα νέα από εμάς

Αρχείο

Agroinformation: Ειδήσεις από την ισπανική αγορά

Representantes de aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en las distintas provincias, encabezados por su presidente sectorial, Cristóbal Gallego Martínez, han ofrecido una rued [...]

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el día de mundial de la alimentación, quiere poner en evidencia las disfunciones que existen en la cadena alimentaria destacando que los productores [...]

La Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm), ha entregado los primeros reconocimientos a los “Amigos del Foie Gras” en un encuentro organizado con el objetivo de valorizar el p [...]

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han valorado el visto bueno dado por la Comisión Europea (CE) a la activación del almacenamiento privado del aceite de oliva y esperan que esta medida dé [...]

León ha acogido este martes 15 la primera reunión del ‘Foro de la Profesión Veterinaria en Castilla y León’ en el que se ha firmado un convenio de colaboración para la constitución de este organismo d [...]