Αρχείο ειδήσεων


Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε αναφορές για αναζήτηση στις δημοσιεύσεις μας και προηγούμενες ειδήσεις. Έχουμε συμπεριλάβει επίσης νέα από γνωστούς εξωτερικούς χώρους στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

RIOSA: Πρόσφατα νέα από εμάς

Αρχείο

Agroinformation: Ειδήσεις από την ισπανική αγορά

Un estudio de la Universidad de California, Davis (UCD) publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Ecology Letters, concluye que los paisajes naturales que rodean los viñedos pueden disminuir los brotes de plagas y reducir el uso de pesticidas. «En el momento de la cosecha, encontramos que los brotes de plagas aumentaron cuatro veces en […] La entrada Detectan que los viñedos rodeados de hábitats naturales pueden reducir hasta cuatro veces los brotes de plagas aparece primero en Agroinformacion. [...]

Numerosos grupos del Parlamento Europeo se distinguen por ser especialmente estricto en todo lo referente a la carne y por sus múltiples para recortar fondos y ayudas al sector ganadero. Pero parece que a la hora de la hamburguesa vegana, todo debe ser flexibilidad. Y es que la Eurocámara  ha rechazado todas las enmiendas a […] La entrada Estricto para unas cosas, flexibles para otras: La Eurocámara salva la ‘hamburguesa vegana’ y permite esta denominación aparece primero en Agroinformacion. [...]

Los efectos colaterales del Covid y sus alertas sanitarias están afectando ya directamente a uno de los ejemplos más arraigados en nuestro patrimonio cultural a la hora de buscar el aprovechamiento de recursos naturales. Sin la trashumancia, los pastos que crecen en montes y llanuras no son aprovechados por las cabañas, lo que provoca un […] La entrada La trashumancia: Una tradición que no puede caer en el olvido ni en el desuso por culpa de las alertas sanitarias aparece primero en Agroinformacion. [...]

El descenso de precios de la carne de vacuno ha hecho saltar todas las alarmas en un sector que ya estaba trabajando con unos márgenes de rentabilidad mínimos y así se lo ha comunicado EHNE-Nafarroa, hace un par de semanas, al Departamento de Desarrollo Rural. Tratados de libre comercio que facilitan importar carne de todo […] La entrada La bajada alarmante en los precios de la carne de vacuno hace saltar todas las alarmas al haber márgenes de rentabilidad mínimos aparece primero en Agroinformacion. [...]

La Interprofesional española de la naranja y la mandarina, Intercitrus, ha celebrado  este viernes 23, vía telemática, su Asamblea General Ordinaria. En cumplimiento del Orden del Día previsto se ha procedido a la renovación de cargos, resultando elegido presidente el alicantino Ramón Espinosa Sáez, representante de ASAJA Nacional por la rama de la producción y […] La entrada El alicantino Ramón Espinosa, nuevo presidente de la interprofesional de la naranja y la mandarina, Intercitrus aparece primero en Agroinformacion. [...]