Πιστοποίηση ποιότητας ISO 22000

hec Ποιότητα, Διατροφή των ζώων

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας για ζωοτροφές αποτελούν ανέκαθεν προτεραιότητα μας, τόσο μέσω της συνεχούς έρευνας και των επενδύσεων, όσο και με την αυστηρή παρακολούθηση των καθημερινών διαδικασιών ασφαλούς εργασίας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία σαράντα χρόνια. Έτσι, χάρη στην ποιότητα που επιτεύχθηκε στα προϊόντα μας και στην αποδεδειγμένη ασφάλεια που απέδειξαν οι εξαντλητικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, έχουμε επιτύχει το 2012 την πιστοποίηση ISO 22.000 για την ποιότητα και την ασφάλεια στις ζωοτροφές που χορηγείται από τη γερμανική εταιρεία TÜV. Αυτή η πιστοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την ποιότητα και όχι μόνο την τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά προχωράμε πολύ περισσότερο στα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μέγιστη ειρήνη στη διατροφή των ζώων.