Πιστοποίηση ποιότητας GMP + B1

hec Διατροφή των ζώων

Στη συνεχή δέσμευσή μας στην ποιότητα, Η RIOSA είναι περήφανη που έχει επιτύχει πρόσφατα το διάσημο Πιστοποίηση ποιότητας GMP +, στο σχήμα κατασκευής Β1. Χάρη στην ποιότητα που επιτυγχάνεται στα προϊόντα μας και την αποδεδειγμένη ασφάλεια που έχουν αποδειχθεί σε εξαντλητικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια, μας έχει χορηγήσει η γερμανική εταιρεία TÜV. Αυτή η πιστοποίηση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την ποιότητα και όχι μόνο την τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά προχωράμε πολύ περισσότερο στα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μέγιστη ειρήνη στη διατροφή των ζώων.

gmp + λογότυπο