Ο κανιβαλισμός μέσα στα είδη

hec Νέα, Διατροφή των ζώων

Αντιλαμβανόμαστε ότι απαγορεύεται εντελώς στο ίδιο ζωικό είδος και όχι μόνο για την πρωτεΐνη, αλλά για όλα τα υποπροϊόντα σφαγείων. Ως εκ τούτου, το σμήγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηρυκαστικά, το λαρδί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χοίρους, κλπ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf

MEMO / 04/107
Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2004
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και απαντήσεις σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα

Απαγόρευση ανακύκλωσης εντός των ειδών (κανιβαλισμός) Ο κανονισμός επεκτείνει την απαγόρευση ανακύκλωσης εντός των ειδών που προέρχεται από μηρυκαστικά (κανιβαλισμός) σε άλλα είδη. Τα ζωικά υποπροϊόντα των χοίρων δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν σε χοίρους και υποπροϊόντα ζωικών πουλερικών. Ωστόσο, η παρέκκλιση αποδεικνύεται για την περίπτωση ψαριών και γουνοφόρων ζώων που υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από την αρμόδια αρχή.

«Ο κανονισμός επεκτείνει σε άλλα είδη την απαγόρευση της ανακύκλωσης (υποπροϊόντων) που ισχύει ήδη στα μηρυκαστικά μέσα στο ίδιο είδος ...»

Περισσότερα καθαρό νερό!