Σχετικά με την ιστοσελίδα


(Και για το πάθος μας για τις τεχνολογίες των πληροφοριών)

Εδώ στο RIOSA ένα άλλο από τα πάθη μας είναι το συστήματα μηχανικής και υπολογιστές. Όχι μάταια μας πρώτη ιστοσελίδα Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1995, μόλις 6 χρόνια μετά από τον εφευρέτη της ιδέας του World Wide Web, Tim Berners-Lee θα δημιουργήσει την πρώτη ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Πρωτόκολλο Trasnfer Hyper Text (HTTP) το 1989 στην CERN στα σύνορα της Ελβετίας και της Γαλλίας, κοντά στην πόλη Γενεύη.

Μέχρι εκείνο το έτος, το 1995, οι ιστοσελίδες στην Ισπανία ήταν πολύ λίγες και ουσιαστικά μειώθηκαν σε πανεπιστήμια και άλλα επίσημα ιδρύματα. Οι ιδιωτικοί δικτυακοί τόποι ή οι εταιρικές ιστοσελίδες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, έτσι ώστε η προσπάθεια ήταν μόνο μια προσπάθεια βελτίωσης, αφού η χρήσιμη επίδρασή της (επισκέψεις στη σελίδα μας για τη δημοσιοποίηση της εταιρείας μας) ήταν σπάνια μέχρι αρκετά χρόνια αργότερα. Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσμό και επομένως στον τομέα της βιομηχανίας και της κτηνοτροφίας.

Παρόλα αυτά, αυτή η προσπάθεια έδειξε μέχρι τότε πόσο μας νοιάζει η Ε & Α στην εταιρεία μας.


Οι υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο βασίστηκαν πάντα στους δικούς μας διακομιστές που φιλοξενούνται φυσικά στις εγκαταστάσεις μας, κληρονομώντας τη φιλοσοφία του 1995, όταν δεν υπήρχε η έννοια του "cloud" και οι εξωτερικές υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων ήταν σπάνιες και δαπανηρές. Έτσι έχουμε διατηρήσει την προτίμησή μας να διατηρήσουμε στην εταιρεία όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο εξωτερικό, πράγμα που μας δίνει τεράστιο έλεγχο και μας διευκολύνει σήμερα να συμμορφωνόμαστε με τις αυστηρές και απαραίτητες απαιτήσεις του νόμους περί προστασίας δεδομένων, δεδομένου ότι τα δεδομένα των πελατών μας δεν μεταφέρονται σε εξωτερικές υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων, γεγονός που συνεπάγεται συμφωνίες με άλλες εταιρείες, συχνά πολυεθνικές και πολύ μεγάλη δομή για να ανησυχούν για τις ανάγκες μιας ισπανικής ΜΜΕ.

Αυτή η φιλοσοφία απαιτεί από εμάς να διατηρούμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από προσωπικό πληροφορικής για τη συντήρηση και ενημέρωση των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, αλλά από την άποψή μας είναι πιο αποδοτική από την ανάθεση της διατήρησης αυτών των υπηρεσιών σε εξωτερικές πολυεθνικές εταιρείες.


Επίσης στην ομάδα πληροφορικής έχουμε πάντα πίστευε στη φιλοσοφία και τη χρήση του ελεύθερο λογισμικό, και σε ελεύθερα λειτουργικά συστήματα, ειδικά στο σύστημα GNU / Linux. Τα χρησιμοποιούμε εκτενώς σε όλους τους διακομιστές, τους σταθμούς εργασίας και τις εφαρμογές μας και προωθούμε τη χρήση τους όποτε είναι δυνατόν. Η ευελιξία, η ελευθερία και η αποδοτικότητα που επιτυγχάνονται με τη χρήση λύσεων που βασίζονται στο ελεύθερο λογισμικό, πιστεύουν ότι δεν είναι συγκρίσιμη με οποιαδήποτε άλλη λύση στην αγορά.

Με ενημερωτικό τρόπο περιγράφουμε λεπτομερώς τους σωστούς συνδέσμους μόνο των πιο σημαντικών λογισμικών που καθιστούν εφικτή αυτή την ιστοσελίδα.

· Λειτουργικό σύστημα GNU / Linux

· Διανομή Linux ΔΕΒΙΑΝ

· Διανομή Linux UBUNTU

· Web server APACHE

· Γλώσσα προγραμματισμού HTML

· Γλώσσα προγραμματισμού PHP

· Διακομιστής δεδομένων MYSQL

· Εφαρμογή Web WORDPRESS