Νομικοί όροι


Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε τις νομικές συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτής της δικτυακής πύλης και την επεξεργασία δεδομένων.

Λάβετε υπόψη σας για τους νομικούς όρους η μετάφραση παρέχεται μόνο ως πληροφορία. Οι ισχύοντες νομικοί όροι είναι εκείνοι της έκδοσης στο Ισπανικά.
· Δεδομένα της εταιρείας
· Όροι χρήσης
· Προστασία δεδομένων
· Πολιτική απορρήτου
· Πολιτική cookie


ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Όνομα της εταιρείας:
RIOSA - Διύλιση Βιομηχανικής Oleícola SA

CIF:
ESA23008238

Έδρα:
Barriada del Puente sn
23450 Ibros
ΙΣΠΑΝΙΑ

Καταχώριση στο μητρώο:
Εμπορικό Μητρώο της Jaén
Εγγραφή στις 26 Ιουνίου 1965
Τόμος 41, Βιβλίο 8, Φάκελος 38, Τμήμα 3, Φύλλο 85, Επιγραφή 1ο

Στοιχεία επικοινωνίας:


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο υπεύθυνος αυτής της ιστοσελίδας είναι RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Jaén στις 26 Ιουνίου 1965 (Τόμος 41, Βιβλίο 8, Φάκελος 38, Τμήμα 3, Φύλλο 85, Ενότητα 1), με Αριθμός ΦΠΑ ESA23008238 Και εγγεγραμμένο γραφείο στο BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAÉN)

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου riosa@riosa.com, web www.riosa.comτηλέφωνο +34 953692000.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA Ως υπεύθυνος για αυτόν τον ιστότοπο αναλαμβάνει τη δέσμευση να επεξεργάζεται τις πληροφορίες των χρηστών και των πελατών μας με πλήρη εγγύηση και να συμμορφώνεται με τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις που ρυθμίζουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας.

Le informamos que nuestra página web y buzón de correo se encuentran alojados en paises de la U.E.

Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantia de los Derechos Digitales y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

 • Διακομιστή: μηχάνημα εξοπλισμένο με υλικό και λογισμικό, ικανό να ανταποκριθεί στις αιτήσεις ενός πελάτη και να απαντήσει ανάλογα.

 • Λογισμικό: λογισμικό υπολογιστή.

 • Cookies: τα αρχεία που αποθηκεύουν οι ιστοσελίδες στις συσκευές χρηστών κατά την περιήγηση στον ιστότοπό τους, όπου αποθηκεύονται ορισμένες πληροφορίες για τη βελτίωση της πλοήγησης και της χρήσης των υπηρεσιών.

 • Πύλη: Τομέας Internet που αποτελείται από πολλαπλές ιστοσελίδες με διαφορετικές διευθύνσεις URL.

 • URL: (Αγγλικά, Uniform Resource Locator) ανατρέξτε στη διεύθυνση που προσδιορίζει ένα περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στο Internet.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι ρυθμίζουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής πρόσβασης) των σελίδων του ιστού, μελών της ιστοσελίδας του www.riosa.com και τους υποτομείς (SUBDOMINIO.riosa.com). συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτά. Όλοι ("Χρήστης") Για πρόσβαση στον ιστό www.riosa.com, ή σε έναν από τους υποτομείς (SUBDOMINIO.riosa.com) Συμφωνείτε ότι θα υπόκειται στους Γενικούς Όρους που ισχύουν σε κάθε στιγμή της πύλης www.riosa.com

Ο καταχωρημένος τομέας (στο εξής "Πύλη", "Ιστοσελίδα", "Διεύθυνση ιστού") riosa.com ανήκει RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, ο οποίος χορήγησε την αποκλειστική χρήση τους.

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA είναι www.riosa.com σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει τη διάδοση, την απόκτηση και γνώση των δραστηριοτήτων που ασκεί η εταιρεία, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο ευρύ κοινό.

Η χρήση, η πλοήγηση, η εγγραφή και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που συνεπάγεται πρόσβαση στους προαναφερθέντες ιστότοπους νοείται ως πλήρης, ρητή και συνειδητή αποδοχή αυτών των όρων, παρά το γεγονός ότι μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες συγκεκριμένες για την ορθή και πλήρη απόδοση της υπηρεσίες που απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες.

Οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές και ενημερώσεις της παρουσίασης ή της διαμόρφωσης αυτού ή οποιουδήποτε από τους τομείς και τους υποτομείς.

Κάθε τροποποίηση θα είναι ευνοϊκά υποδεικνυόμενη στις ίδιες τις πύλες, αναφέροντας την έκδοση ιστού και την ημερομηνία τροποποίησης για τη διάδοση των πληροφοριών αυτών στους χρήστες, για τους οποίους είναι σκόπιμο να ελέγχεται η ακρίβεια ή / και η εγκυρότητα αυτών των όρων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ

Διαβάστε Πολιτική Απορρήτου.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Χρήστης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνεπάγεται καθ 'οιονδήποτε τρόπο την έναρξη μιας εμπορικής σχέσης με RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό του χωρίς να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη.

Η χρήση του ιστότοπου απαγορεύεται για παράνομους ή επιβλαβείς σκοπούς ή σε οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να αποτρέψει την κανονική λειτουργία του ιστότοπου. Όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, απαγορεύεται:

 • Η αναπαραγωγή, διανομή ή τροποποίηση του, εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από τους νόμιμους κατόχους του.

 • Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων του παρόχου ή των νόμιμων κατόχων.

 • Su utilización para fines comerciales o publicitarios no autorizados por los legítimos titulares.

Κατά τη χρήση της πύλης, www.riosa.com, και όλων των υποτομέων (SUBDOMINIO.riosa.com) ο Χρήστης συμφωνεί να μην πραγματοποιήσει καμία συμπεριφορά αυτό θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του RIOSA-REFINACIÓN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΛΙΓΚΟΛΑ Α.Ε.. ή από τρίτους ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη, απενεργοποίηση ή υπερφόρτωση της πύλης ή που θα εμπόδιζαν με οποιονδήποτε τρόπο την κανονική χρήση της ιστοσελίδας ή της πύλης.

Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και, ως εκ τούτου, RIOSA-REFINACIÓN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΛΙΓΚΟΛΑ Α.Ε.δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων στην πύλη www.riosa.com ή σε έναν από τους υποτομείς (SUBDOMINIO.riosa.com) που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικό και υλικό) του Χρήστη ή στα ηλεκτρονικά τους έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης προκαλέσει ζημιά RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA ή τρίτων για κατάχρηση της διαδικτυακής πύλης, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA θα αποκλειστούν από κάθε ευθύνη που θα μπορούσε να καταλογιστεί. Σε τέτοιες επιπτώσεις, ο Χρήστης θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη που θα μπορούσε να προκύψει και θα παραμείνει ανέπαφη RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποίησε ο χρήστης στην RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA μέσω της πύλης www.riosa.com ή οποιονδήποτε από τους υποτομείς (SUBDOMINIO.riosa.comμπορεί να αποθηκευτεί σε αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων ή όχι, η ιδιοκτησία των οποίων αντιστοιχεί αποκλειστικά σε RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι όλα τα τεχνικά, οργανωτικά και μέτρα ασφαλείας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών για την προστασία των δεδομένων.

Επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και της πύλης www.riosa.com, συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του, χρησιμοποιεί ένα ασφαλές κανάλι (https) και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα κρυπτογραφούνται χάρη στα πρωτόκολλα SSL, TLS ή παρόμοια, επομένως, εγγυόμαστε τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των χρηστών.

Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι ανεξέλεγκτα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA ενημερώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα φύλλα διεκπεραίωσης στους χρήστες και τους πελάτες.

Ο Χρήστης μπορεί να προβάλει αξιώσεις ζητώντας τη φόρμα αίτησης ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου riosa@riosa.com αναφέροντας το όνομα και το επώνυμό σας, την υπηρεσία ή / και το προϊόν που αγοράσατε και αναφέροντας τους λόγους της αξίωσής σας.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

Σε περίπτωση που μπορεί να σας ενδιαφέρει να υποβάλλετε τους ισχυρισμούς σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 32.1, δεύτερο εδάφιο, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η διανομή και η δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου διάθεσής τους, όλων ή μέρους αυτών. τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την εξουσιοδότηση του RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA Ο χρήστης αναλαμβάνει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην πύλη του www.riosa.com και όλους τους υποτομείς (SUBDOMINIO.riosa.com). Διαφορετικά, ο παραβατικός χρήστης θα αναλάβει όλες τις άμεσες και έμμεσες ευθύνες που μπορεί να προκύψουν.

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ολόκληρο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, του τομέα και των υποτομέων του (όπως αναφέρεται χωρίς εξαντλητικό χαρακτήρα), όπως κείμενο, λογισμικό, κώδικα προγραμματισμού, περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της δομής, επιλογής, διαρρύθμισης και παρουσίασης) podcast , φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό και γραφικά προστατεύονται από εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα νόμιμα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Ισπανία είναι συμβαλλόμενο μέρος και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους της Ισπανίας.

Σε περίπτωση που ένας χρήστης ή τρίτος θεωρεί ότι έχει σημειωθεί παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω της εισαγωγής συγκεκριμένου περιεχομένου στον ιστότοπο, πρέπει να ειδοποιήσουν την εν λόγω περίσταση  riosa@riosa.com αναφέροντας:

 • Προσωπικά δεδομένα του κατόχου των δικαιωμάτων που φέρεται ότι παραβιάζουν ή υποδεικνύουν την αντιπροσώπευση με την οποία ενεργεί σε περίπτωση που η απαίτηση υποβληθεί από τρίτο μέρος εκτός από τον ενδιαφερόμενο.

 • Να αναφερθούν τα περιεχόμενα που προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η τοποθεσία τους στον ιστό, η διαπίστευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η ρητή δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην κοινοποίηση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σελίδες web portal www.riosa.com, θα μπορούσε να παρέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους και περιεχόμενο που ανήκουν σε τρίτους.

Το μόνο αντικείμενο των συνδέσμων είναι να παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω συνδέσεις.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τον Χρήστη για πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ιστότοπους και δεν υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της www.riosa.com. Ως εκ τούτου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους χρήστες να ελέγχουν λεπτομερώς τις πολιτικές απορρήτου των συνδέσμων άλλων ιστοτόπων.

Ωστόσο, οι υπερσύνδεσμοι με εξωτερικά SST πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Ο συνδεδεμένος ιστότοπος δεν θα περιέχει πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή παραβάτες δικαιωμάτων, ούτε μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, να εισάγει διακρίσεις ή να παραβιάζει κοινώς αποδεκτές αρχές δεοντολογίας.

 • Δεν είναι εγγυημένη η ποιότητα, η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η ορθότητα ή η ηθική του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η ιστοσελίδα προορισμού της υπερσύνδεσης, ο χρήστης αναλαμβάνει τις συνέπειες, τις ζημίες ή τις ενέργειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση σε αυτήν χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη. με οποιονδήποτε τρόπο να RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA. , όπως αναφέρεται στην ενότητα "Ευθύνες".

 • RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA  Μπορείτε να ζητήσετε την ανάληψη εξωτερικών συνδέσεων στην πύλη σας web ανά πάσα στιγμή www.riosa.com ή σε οποιαδήποτε από τις σελίδες ή υποτομείς της και γενικά σε οποιονδήποτε εξωτερικό σύνδεσμο σε μια διεύθυνση που βρίσκεται κάτω από τον κύριο τομέα της riosa.com, χωρίς να χρειάζεται να διεκδικήσει οποιαδήποτε αιτία, η απόσυρση πρέπει να γίνει αμέσως μόλις ληφθεί η ειδοποίηση.

Ο χρήστης που σκοπεύει να δημιουργήσει οποιαδήποτε τεχνική σύνδεση συσκευή από μια εξωτερική ιστοσελίδα στην πύλη www.riosa.com πρέπει να λάβει την προηγούμενη έγγραφη άδεια της RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Η σύσταση του συνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA και ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου όπου είναι εγκατεστημένος ο σύνδεσμος ή η αποδοχή ή έγκριση από το  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA των περιεχομένων ή των υπηρεσιών της

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι ο εξοπλισμός από τον οποίο έχει πρόσβαση διαθέτει αυθεντικό υλικό και λογισμικό με την αντίστοιχη άδεια χρήσης. Ομοίως δηλώνει ότι έχει εφαρμόσει και ενεργοποιήσει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και ότι όλο το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στις συσκευές που επιτρέπουν την πρόσβαση ή / και τη χρήση της πύλης ενημερώνεται στην τελευταία έκδοση που εκδίδεται από τον δικαιοδόχο ή / και τον κατασκευαστή. Οποιοδήποτε σφάλμα ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί λόγω παραβίασης αυτών των όρων είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Ο Παροχέας δεν παρέχει καμία εγγύηση ή ευθύνη σε καμία περίπτωση για ζημιές οποιουδήποτε είδους που θα μπορούσαν να προκληθούν από:

 • Η έλλειψη διαθεσιμότητας, συντήρησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ιστού ή των υπηρεσιών και περιεχομένων του.

 • Η ύπαρξη ιών, επιβλαβών ή επιβλαβών προγραμμάτων στο περιεχόμενο.

 • Παράνομη, αμελής, δόλια χρήση ή αντίθετη προς αυτή τη νομική ειδοποίηση.

 • Η έλλειψη νομιμότητας, ποιότητας, αξιοπιστίας, χρησιμότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους και διατίθενται στους χρήστες στην ιστοσελίδα.

 • Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την παράνομη ή ακατάλληλη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Ο χρήστης γνωρίζει, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για την πρόσβαση ή / και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις πύλες του RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA., απαγορεύεται οποιαδήποτε εξαγωγή ευθύνης για την εν λόγω ενέργεια.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες και το αποθηκευμένο περιεχόμενο που επιτρέπει σε τρίτους να δημοσιεύουν περιεχόμενο ανεξάρτητα. Για λόγους απεικόνισης, χωρίς να είναι κατανοητός ως κλειστός κατάλογος, εννοείται ότι τέτοιες δημοσιεύσεις στο RR.SS., Chats, Blogs, σχόλια, φόρουμ κ.λπ. RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA δεν ευθύνεται για τις απαντήσεις ή τις απαντήσεις που γίνονται μέσω των διαφορετικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας, χωρίς να είναι σε θέση να παράγει νομικά δεσμευτική ισχύ σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του LSSI, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA συνεργάζεται ενεργά με τις αρχές και τις δυνάμεις ασφαλείας στον αποκλεισμό ή / και στην ανάκληση ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει διοικητική ή δικαστική εξουσιοδότηση, όλων των περιεχομένων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να παραβιάσουν τη διεθνή ισπανική νομοθεσία, τα δικαιώματα τρίτων, ηθική και δημόσια τάξη.

DATOS DE MENORES

Esta página y portal web no está dirigida a menores de edad. Si usted es menor de edad, por favor no intente regsitrarse como usuario de nuesto portal web. Si descubrimos que por error propio u omisión del usuario hemos obtenido información personal de un menor, eliminaremos dicha información lo antes posible.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, un menor podrá dar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales cuando sea mayor de 14 años.

MODIFICACIONES

La página y portal web www.riosa.com, titularidad de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, puede modificar esta información legal y la de su Πολιτική Απορρήτου, con la finalidad de adaptarla a cambios en la normativa vigente o en la estructura y funcionamiento de su Responsable.

Por esta razón aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos podrá comunicarse a los usuarios bien mediante aviso en la web o a través de correo electrónico a aquellas personas que se encuentren registradas.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σε γενικές γραμμές, οι σχέσεις μεταξύ RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA με τους Χρήστες των τηλεματικών υπηρεσιών της, που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα, υπόκεινται στην ισπανική νομοθεσία και δικαιοδοσία και στα δικαστήρια της JAEN.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με αυτές τις νομικές προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την πύλη www.riosa.com, παρακαλώ πηγαίνετε στο riosa@riosa.com.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   "Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;"

Ταυτότητα του υπευθύνου της θεραπείας: RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ESA23008238

Όνομα και Επώνυμο του Νομικού Εκπροσώπου: HUGO LUIS ESPUNY CAMACHO

Ταχυδρομική διεύθυνση: BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - ΙΒΡΟΣ (ΙΑΕΝ)

Τηλέφωνο: +34 953692000

Email: riosa@riosa.com

ΣΚΟΠΟΣ"Για ποιο λόγο αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα σας;"

Τα δεδομένα πλοήγησης, όπως οι διευθύνσεις IP πηγής, το χρησιμοποιούμενο λογισμικό πλοήγησης, οι σελίδες που έχετε πρόσβαση ή τα στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ιστού, θα αντιμετωπίζονται με τους ακόλουθους σκοπούς:

- Παρακολούθηση της λειτουργίας της δικτυακής πύλης και ανάλυση των σφαλμάτων σέρβις.

- Στατιστικές πρόσβασης και χρήσης των πόρων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Los datos personales del interesado serán tratados con las siguientes finalidades según se aplique:

 - Gestionar y desarrollar el registro en el portal web para ponernos en contacto con el Usuario y resolver todas las dudas surgidas acerca de nuestros productos.  

 - Gestión, administración y entrega de los productos solicitados por el cliente. Usamos la información del cliente o interesado para proceder a la venta, entrega, facturación e información de los productos solicitados , así como llevar a cabo las comunicaciones necesarias para la finalidad objeto de tratamiento. Dichas comunicaciónes serán llevadas a cabo a través de medios electrónicos (sms, correo electrónico, mensajería de texto o teléfono).

 - Gestionar y enviar información comercial sobre productos y servicios ofrecidos por RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, μηνύματα κειμένου, διαδίκτυο, τηλέφωνο κ.λπ.) και ταχυδρομικά μέσα.

 - Responder al ejercicio de derechos, consultas y reclamaciones.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ  "Πόσο καιρό θα διατηρούνται τα δεδομένα σας;"

 - Los datos personales proporcionados para la venta de nuestros productos se conservarán el tiempo exigido legalmente, al menos mientra se mantega algún tipo de relación contractual o de negocio entre el Usuario y RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA y no se solicite su supresión por parte del Usuario. Cuando no sean necesarios se mantendrán por el periodo de prescripción de las acciones nacidas del tratamiento, a partir de la última confirmación de interes o última transacción o comunicación (6 años a efectos mercantiles según el artículo 30 del Código de Comercio, para documentación, justificantes, facturas, contratos, albaranes etc. 1 año según la Ley  34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), para datos de tráfico relativos a correos electrónicos y datos aportados a través del sitio web. 1 año según el artículo 5 de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, para datos relativos a llamadas enviadas o recibidas por telefonía fija y móvil. Otros plazos de conservación según disposiciones en la normativa vigente de aplicación). Dichos plazos aumentarán más allá de la prescripción establecida, manteniendo dichos datos debidamente bloqueados, sin darle ningún uso salvo el expuesto a continuación, si dichos datos fuesen necesarios para la gestión de impagos, ejercicio o defensa de reclamaciones o para las acciones necesarias derivadas de algún tipo de reponsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación.

 - Los datos recopilados para el envío de comunicaciones comerciales se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento.

 - Los datos recopilados a través del formulario de contacto del portal web serán conservados durante 30 días para dar respuesta a preguntas formuladas acerca de nuestros productos.

 - Los datos de cuentas de acceso a nuestro portal se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αποθήκευσης τα δεδομένα θα παραμείνουν αποκλεισμένα και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Transcurridos dichos plazos los datos personales se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  "Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;"

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι, ανάλογα με την περίπτωση:

-Η εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης: Η διαχείριση των εισπράξεων και η έκδοση τιμολογίων εισπράξεων ή πωλήσεων σε πελάτες ή ενδιαφερόμενα μέρη βασίζεται σε νομική υποχρέωση.

- Εκτέλεση της σύμβασης: la base legal del tratamiento de los datos personales del interesado o cliente, en relación la venta de nuestros productos, es la ejecución de un contrato de compra venta o solicitud de un pedido aceptado, el consentimiento expreso del interesado o cliente, o el interés legítimo debido a la relación contractual o de negocio que haya con él,  solicitado a petición de él. En este sentido, el cliente o interesado está obligado a facilitar los datos que sean necesarios para efectuar dichas operaciones.

Todos los tratamientos derivados de la venta de nuestros productos solicitados por el cliente, tienen de base legal indicada anteriormente entre RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA y el cliente o interesado. Entre dichos tratamientos se encuentran la gestión administrativa, entrega de productos solicitados y comunicaciones necesarias para llevar a cabo la finalidad objeto de tratamiento.

La retirada del consentimiento al tratamiento de datos personales, aportados por el interesado para la venta de nuestros productos,  condicionarála relación contractual o de negocio establecida con RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA Dicha retirada del consentimiento podrá comunicarla a traves del correo electrónico riosa@riosa.com.

-Συμφωνία του ενδιαφερόμενου μέρους:

En relación con las siguientes finalidades, la base legal del tratamiento de los datos personales del cliente o interesado será por consentimiento del mismo.

 • Η διαχείριση, η διαχείριση και η παράδοση των προϊόντων που ζητά ο πελάτης βασίζεται στη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους. Σε αυτή τη συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων, όλες οι απαραίτητες επικοινωνίες μεταξύ του ενδιαφερόμενου μέρους ή του πελάτη και του πελάτη RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικά μηνύματα, μηνύματα κειμένου, διαδίκτυο, SMS) και τηλέφωνο, για την πώληση των ζητούμενων προϊόντων.

 • Ανταπόκριση στην άσκηση των δικαιωμάτων, των ερευνών και των αιτημάτων του ενδιαφερόμενου μέρους.
 • Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών προϊόντων και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα

 • La resolución de dudas yconsultas formuladas a través del portal web

La retirada del consetimiento expreso para llevar a cabo las finalidades descritas no condicionará la relación contractual entre el interesado y RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA Dicha retirada del consentimiento podrá comunicarlaa través del correo electrónico riosa@riosa.com

-Interés legítimo del Responsable:

En este caso la base legal del tratamiento de los datos personales del cliente o interesado será por interés legítimo del Responsable, con objeto de reclamar o emprender acciones legales necesarias para defender los derechos e intereses legítimos del mismo.

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ"Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας;"

  Τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου μπορούν να κοινοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες:

  -Empresas del grupo del Responsable con fines administrativos y de gestion.

  -Administraciones públicas y organismos públicos (Hacienda, Administración de Justicia, etc) o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando así lo exija alguna norma o ley o fuese necesario para la protección legal dlos intereses legítimos del Responsable a efectos del cumplimiento de la ley.

  -Τράπεζες και χρηματοοικονομικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και την εξαίρεση της χρήσης των δεδομένων σας για οποιαδήποτε μη σχετιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

  -Correos, πρακτορεία μεταφορών, εταιρείες logistics και εταιρίες ταχυμεταφορών που λειτουργούν παρέχοντας υπηρεσίες RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και την εξαίρεση της χρήσης των δεδομένων σας για οποιαδήποτε μη σχετιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

  -Εργαστήρια ανάλυσης προϊόντων και ποιότητας που προσλαμβάνονται για την παροχή υπηρεσιών RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και την εξαίρεση της χρήσης των δεδομένων σας για οποιαδήποτε μη σχετιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

  - Δικηγόροι, δικηγόροι, σύμβουλοι και σύμβουλοι που παρέχουν υπηρεσίες RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και την εξαίρεση της χρήσης των δεδομένων σας για οποιαδήποτε μη σχετιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Transferencias Internacionales de Datos, en el caso de que existan comunicaciones a través de mensajería de texto. En concreto:

  • WHATSAPP: amparado en el acuerdo EU-US Privacy Shield (acuerdo llamado "escudo protector de privacidad" al que se suscriben empresas de EEUU). Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/list .Para comunicarnos a través de WhatsApp, falicitaremos el número de telefóno del interesado o cliente a WhatsApp Inc. para comprobar que es usuario de este servicio. El cliente o usuario debería revisar la configuración y la política de privacidad de WhatsApp para obtener información más detallada sobre el uso que hace WhatsApp de los datos personales de los usuarios que utilizan sus servicios.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τις πληροφορίες σας;"

  Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το αν RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA Αντιμετωπίζουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή όχι.

  Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής: οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν .

  Δικαίωμα περιορισμού: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

  Δικαίωμα αντιπολίτευσης: Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Ως εκ τούτου, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα δεδομένα, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους, ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.

  Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποσκοπεί στο άμεσο μάρκετινγκ, ο ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των προφίλ που σχετίζονται με το εν λόγω μάρκετινγκ.

  Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων: ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, οπότε θα γίνει εφόσον η θεραπεία βασίζεται στη νόμιμη συγκατάθεση, η επεξεργασία γίνεται αυτοματοποιημένη και θα διαβιβάζεται από υπεύθυνο σε υπεύθυνο όταν είναι τεχνικά εφικτό.

  Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της θεραπείας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

  Δικαίωμα υποβολής απαίτησης ενώπιον του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, όταν δεν έχουν τύχει ικανοποίησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για να επικοινωνήσετε με την Αρχή Ελέγχου μπορείτε να την κάνετε μέσω της ιστοσελίδας της www.agpd.es.

  Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, el interesado tiene a su disposición una serie de modelos o formularios uicados en www.aepd.es/regalamento/derechos  y deberá de dirigirlos a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA riosa@riosa.com

  Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με τον ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (www.agpd.es) για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα.

  Για να διεκπεραιώσουμε το αίτημα για άσκηση δικαιωμάτων, μπορούμε να σας ζητήσουμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας με φωτοτυπία του δικού σας πιστοποιητικού.

  OTRA INFORMACIÓN

  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEICOLA, SA  guardará secreto profesional de toda información que afecte a los datos, almacenándolos con la debia confidencialidad y utilizándolos únicamente para los fines concretos para los que fueron facilitados. Así mismo adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas contra el acceso no autorizado o el procesamiento ilegal de datos personales, así como contra la pérdida o destrucción accidental  de los mismos. La información es confidencial, privilegiada y tratada sólo por las personas que, como usuarios autorizados, tienen acceso a los datos personales, quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la información tratada.


  ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

  1. Χρήση cookies

  Η δικτυακή πύλη www.riosa.com και όλους τους υποτομείς της (SUBDOMINIO.riosa.com), που ανήκουν RIOSA-REFINACIÓN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΛΙΓΚΟΛΑ, Α.Ε., χρησιμοποιεί cookies.

  Τα cookies είναι αρχεία που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη ή της ομάδας του και, ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους.

  Επιπλέον, βελτιώνουν τη διαδικασία περιήγησής τους, δεδομένου ότι επιτρέπουν στον ιστότοπο να προσφέρει τις πληροφορίες χρήστη που μπορεί να ενδιαφέρουν ανάλογα με τη χρήση που έγινε, το περιεχόμενο του ίδιου.

  Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, ώστε να μπορείτε να τα διαγράψετε από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να τα μπλοκάρει ή να σας ειδοποιήσει εάν έχουν εγκατασταθεί. Για να συνεχίσετε χωρίς αλλαγές στη διαμόρφωση των cookies, απλά συνεχίστε στην ιστοσελίδα.

  2. Συναίνεση

  Τα cookies που αποθηκεύουμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ούτε πληροφορίες που μπορούν να σας αναγνωρίσουν, εκτός αν θέλετε να εγγραφείτε, εθελοντικά για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή να λάβετε εμπορικές πληροφορίες, προσφορές, προωθήσεις και περιεχόμενο του ενδιαφέροντός σας.

  Με την περιήγηση και τη συνέχιση στον ιστότοπό μας, αναφέρετε ότι συναινείτε στη χρήση των προαναφερθέντων cookie και στις συνθήκες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική cookie. Εάν δεν συμφωνείτε, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο riosa@riosa.com.

  3. Τύποι και σκοπός των cookies

  Τα cookies, ανάλογα με τη μονιμότητά τους, μπορούν να ταξινομηθούν ως:

  • Cookie περιόδου σύνδεσης: λήγουν όταν ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.

  • Επίμονα cookie: λήγουν σε λειτουργία όταν πληρούνται οι στόχοι για τους οποίους εξυπηρετούνται (για παράδειγμα, ώστε ο χρήστης να παραμένει αναγνωρισμένος στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες του ίδιου ή όταν διαγράφονται με μη αυτόματο τρόπο).

  Τα cookies ανάλογα με το σκοπό τους μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

  • Τα cookie απόδοσης (τεχνικές και προσαρμογή): Αυτός ο τύπος cookie θυμάται τις προτιμήσεις σας για τα εργαλεία που βρίσκονται στις υπηρεσίες, οπότε δεν χρειάζεται να επαναρυθμίσετε την υπηρεσία κάθε φορά που μας επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, αυτή η τυπολογία περιλαμβάνει: προσαρμογές όγκου βίντεο ή ήχου και ταχύτητες μετάδοσης βίντεο που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγησης.

  • Μπισκότα γεωγραφικής θέσης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μάθετε σε ποια χώρα βρίσκεστε όταν ζητείται μια υπηρεσία. Αυτό το cookie είναι εντελώς ανώνυμο και χρησιμοποιείται μόνο για να καθοδηγήσει το περιεχόμενο στην τοποθεσία σας.

  • Μπισκότα εγγραφής (τεχνικές και εξατομίκευση): Τα cookie εγγραφής δημιουργούνται όταν ο χρήστης έχει καταχωρίσει ή στη συνέχεια ανοίξει τη σύνοδο και χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες με τους ακόλουθους στόχους:

  • Διατηρήστε τον χρήστη αναγνωρισμένο έτσι ώστε, εάν κλείσει μια υπηρεσία, το πρόγραμμα περιήγησης ή ο υπολογιστής και σε άλλη χρονική στιγμή ή άλλη ημέρα, θα επανενταχθεί στην υπηρεσία, θα παραμείνει αναγνωρισμένη, διευκολύνοντας έτσι την πλοήγηση χωρίς να χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί. Αυτή η λειτουργία μπορεί να κατασταλεί εάν ο χρήστης πιέσει τη λειτουργία "κλείσιμο συνόδου" έτσι ώστε αυτό το cookie να διαγραφεί και την επόμενη φορά που θα εισέλθει στην υπηρεσία που θα πρέπει να συνδεθεί ο χρήστης για να αναγνωριστεί.

  • Ελέγξτε εάν ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να αποκτά πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα, να συμμετάσχει σε διαγωνισμό.

  • Cookie Analytics: κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται μια υπηρεσία ή πληροφορίες στον ιστότοπο ή ένα εργαλείο από έναν εξωτερικό πάροχο (Google Analytics, Comscore και παρόμοια που μπορεί να προστεθούν σε αυτήν τη λίστα σε περίπτωση που διαφέρουν σε σχέση με τα τρέχοντα) ένα αναλυτικό cookie στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό το cookie που δημιουργείται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές επισκέψεις στις υπηρεσίες του ιστότοπου για τον εντοπισμό του επισκέπτη ανώνυμα. Οι κύριοι στόχοι που επιδιώκονται είναι:

  • Για να επιτρέπεται η ανώνυμη ταυτοποίηση των χρηστών πλοήγησης μέσω των cookies (αναγνωρίζει συσκευές και πλοήγηση, όχι ανθρώπους) και συνεπώς την κατά προσέγγιση καταμέτρηση του αριθμού των επισκεπτών και της τάσης τους κατά το χρόνο.

  • Προσδιορίστε ανώνυμα τα πιο επισκέψιμα περιεχόμενα και επομένως πιο ελκυστικά για τους χρήστες.

  • Μάθετε εάν ο χρήστης που έχει πρόσβαση είναι νέος ή επανάληψη επίσκεψης. Σημαντικό: εκτός εάν ο χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο του ιστότοπου, το cookie δε θα συσχετιστεί ποτέ με τα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να σας αναγνωρίσουν. Αυτά τα cookie θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς σκοπούς που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών στον ιστότοπο.

  • Τα ίδια cookie διαφήμισης: Αυτά είναι αυτά που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους χώρους διαφήμισης των ιστοσελίδων μας, να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της διαφήμισης στην υπηρεσία που ζητάμε καθώς και τη χρήση του δικτυακού τόπου. Χάρη σε αυτά, μπορούμε να γνωρίζουμε τις συνήθειες περιήγησής σας στο Διαδίκτυο και να σας παρουσιάζουμε διαφημίσεις που σχετίζονται με το προφίλ περιήγησης.

  • Διαφημιστικά cookies τρίτων: εκτός από τη διαφήμιση που διαχειρίζεται ο ιστότοπος στα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες του, μπορείτε να προσφέρετε στους διαφημιζόμενους τη δυνατότητα προβολής διαφημίσεων μέσω τρίτων ("AdServers"). Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να αποθηκεύουν τα cookies που αποστέλλονται από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας από τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτά.

  4. Πώς να αποκλείσετε ή να διαγράψετε εγκατεστημένα cookies

  Μπορείτε να επιτρέψετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς να το κάνετε σε σχέση με τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης στους παρακάτω συνδέσμους:

  Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/Deletecookies

  Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

  Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι η απενεργοποίηση οποιουδήποτε cookie εμποδίζει ή παρεμποδίζει την πλοήγηση ή την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο.

  Όλες οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σε σχέση με τα cookies για τον ιστότοπο θα αποθηκευτούν μέχρι να αποφασίσετε να κάνετε νέες αλλαγές.

  Αν θέλετε να εξαλείψετε τα cookie αποδοχής από την πολιτική του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να τα κατεβάσετε χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο.

  Διαγραφή cookies

  5. Τροποποιήσεις

  Η δικτυακή πύλη www.riosa.com και όλους τους υποτομείς της, που ανήκει RIOSA-REFINACIÓN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΛΙΓΚΟΛΑ, Α.Ε., Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτήν την πολιτική cookie σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις ή για να προσαρμόσετε αυτήν την πολιτική στις οδηγίες που εκδίδει ο ισπανικός οργανισμός προστασίας δεδομένων.

  Για το λόγο αυτό, συμβουλεύουμε τους χρήστες να το επισκέπτονται περιοδικά. Όταν προκύψουν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική cookie, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν μέσω του ιστού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εγγεγραμμένους χρήστες.

  6. Κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούνται

  CookieΠληκτρολογήστεΔιάρκειαΠεριγραφή
  GAδιαρκής1 έτος
  GATσυνεδρία1 ώρα
  GIDσυνεδρία1 ημέρα
  Google Analyticsτρίτο μέρος180 ημέρες
  Google Doubleclikτρίτο μέρος380 ημέρες
  Προβολή πολιτικής cookieδιαρκής1 έτος

  Φέρνουμε ποιοτικά επίπεδα όπου δεν μπορούν να φτάσουν άλλοι