Σχετικά με εμάς


RIOSA, ιδρύθηκε το 1965, είναι μια εταιρεία που παράγει και εμπορεύεται φυτικές ελαιίνες, λίπη και έλαια, που προορίζονται κυρίως για τη βιομηχανία ζωοτροφών και τον κτηνοτροφικό τομέα.

Κατασκευάζουμε προϊόντα λιπίδια όπως ελαιίνες, λίπη και έλαια καταγωγής αποκλειστικά λαχανικό, όχι μόνο συμμορφωνόμαστε με όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις και την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά επιδιώκουμε και να ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους παραγωγούς της αγοράς χάρη στην πιστοποιήσεις ποιότητας, για την οποία αναγκαζόμαστε να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί στον έλεγχο των παραγωγικών μας διαδικασιών και στην τελική ποιότητα των προϊόντων μας.

Εικόνα

RIOSA planta vista aerea

Nuestra planta de fabricación se encuentra en la localidad de Ibros, en la provincia de Jaén, en el centro de la principal zona olivarera de España. La ubicación es un precioso paraje natural rodeado por la vega del rio Guadalimar.


La planta comprende 27.000 metros cuadrados de instalaciones tanto de fabricación como almacenamiento. En la actualidad su capacidad de producción es de 200 toneladas métricas de lípidos al día, con una capacidad de almacenamiento de 7200 toneladas métricas.

Uno de nuestros valores más importantes es la búsqueda constante de la ποιότητα. Para ello disponemos de un avanzado laboratorio de calidad e I+D con objeto de someter a nuestros productos a rigurosos controles analíticos, desarrollar nuevos métodos de fabricación y donde hacemos estudios exhaustivos de los productos que existen en el mercado .
RIOSA laboratorio

Nuestros principales clientes por volumen de ventas son empresas del sector ganadero y de la nutrición animal, tales como fabricas de pienso, granjas, criadores y fabricantes de correctores y aditivos.

También tenemos clientes en el sector jabonero, sobre todo marcas que buscan elaborar jabones artesanales al estilo antiguo de Marsella o Provenza, para los que nuestros productos son especialmente adecuados.

Otro sector al que servimos es la industria química, a aquellas empresas que necesitan una materia prima orgánica, vegetal y ecológica como base de fabricación para sus productos.

Nuestros clientes son tanto nacionales como internacionales, principalmente dentro de los países miembros de la Unión Europea.
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα


Εικόνα

Primer logotipo de la empresa.
Año 1965


Nuestro fundador

Benjamín Espuny Solsona

Nacido en el año 1935, Benjamín Espuny Solsona, tras completar su doctorado en ingeniería industrial físico-química, en 1965 se traslada a Ibros, en el corazón olivarero de la provincia de Jaén, y funda la empresa RIOSA.

Proveniente de una familia aceitera catalana establecida en Andalucía desde varias generaciones atrás, cuyas primeras fábricas de aceite se remontaban a su bisabuelo en los albores del siglo XIX, desde muy joven había aprendido el oficio con su familia, criándose en una cultura de empresarios, emprendedores e industriales.

Desde el primer momento desarrolla procesos de producción innovadores, buscando aplicar la tecnología a los procesos tradicionales que él había aprendido de joven.

Comienza entonces a desarrollar productos oleícolas para alimentación animal, un campo que estaba sin explorar en ese momento.  Así empieza a crear una linea de productos lípidos, aplicados a la nutrición de los animales, que ha tenido un enorme éxito en el sector desde entonces debido sobre todo a su búsqueda constante de la mejor calidad y adaptación del producto a las características biológicas de cada tipo de ganado.

Durante su carrera al frente de RIOSA publica numerosos artículos en revistas ganaderas y de investigación sobre la aplicación de los lípidos a la nutrición animal, que le convierten en un científico renombrado en el sector.

Benjamín falleció en 2006, trabajando hasta el día anterior como era costumbre en su familia, pero sus hijos continúan su labor siguiendo el camino y las directrices marcadas por él.

Παίρνουμε επίπεδα ποιότητας εκεί που άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν