Renovació certificació de qualitat ISO 22000:2018

hec Qualitat, Nutrició animal

En nuestro constante compromiso con la calidad, RIOSA esta orgullosa de haber conseguido recientemente sin ningún problema la renovación de la prestigiosa certificación de calidad ISO 22000:2018, para la manufactura y comercio de grasas para alimentación animal. Gracias a la calidad lograda en nuestros productos y a la probada seguridad que éstos han demostrado en los exhaustivos ensayos realizados por …

Renovació certificació de qualitat GMP+ B1

hec Qualitat, Nutrició animal

En nuestro constante compromiso con la calidad, RIOSA esta orgullosa de haber conseguido recientemente sin ningún problema la renovación de la prestigiosa certificación de calidad GMP+, en el esquema de fabricación B1. Gracias a la calidad lograda en nuestros productos y a la probada seguridad que éstos han demostrado en los exhaustivos ensayos realizados por laboratorios externos acreditados, nos ha …

Actualización de las fichas técnicas

hec Indústria química, Saboneria, Nutrició animal

Las nuevas versiones de las fichas técnicas de todos nuestros productos ya están disponibles en la web. Sólo tiene que dirigirse a nuestras páginas de productos para nutrición animal o de productos para industria química para obtenerlas.

Certificación de calidad GMP+ B1

hec Qualitat, Nutrició animal

En nuestro constante compromiso con la calidad, RIOSA esta orgullosa de haber conseguido recientemente la prestigiosa certificación de calidad GMP+, en el esquema de fabricación B1. Gracias a la calidad lograda en nuestros productos y a la probada seguridad que éstos han demostrado en los exhaustivos ensayos realizados por laboratorios externos acreditados, nos ha sido concedida por la prestigiosa empresa alemana …

Certificació de qualitat ISO 22000

hec Qualitat, Nutrició animal

La qualitat i la seguretat en els nostres productes per a alimentació animal han estat sempre la nostra prioritat tant mitjançant la investigació i inversió contínua com amb el seguiment escrupolós dia a dia dels procediments de treball segurs implantats al llarg dels darrers quaranta anys. Així, gràcies a la qualitat aconseguida en els nostres productes ia la provada seguretat…

Els nostres productes i l'OMG-Free

hec Notícies, Nutrició animal, Productes

Per a aquells que ho desitgin, disposem de productes garantits lliures de OMG. Seguint allò ordenat per Brussel·les als reglaments 1829/2003 i 1830/2003, actualment en vigor, hem començat a informar als nostres albarans i factures si el nostre producte està «lliure d'OGM» o bé està «produït a partir d'OGM», a tot o en part (prou que un …