La UE autoritza novament l'ús de proteïna animal per a animals, excloent aquesta vegada el canibalisme intraespècies.

hec Notícies, Nutrició animal

20 años despues de la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), también conocida como crisis de las «vacas locas», la Unión Europea ha vuelto a aprobar, después de largos estudios, el uso de proteina animal en alimentación de animales, siempre que se cumplan unas determinadas reglas que excluyen expresamente el canibalismo intraespecies. Recordamos aquí nuestra entrada al respecto del …

Canibalisme intra espècie

hec Notícies, Nutrició animal

Entenem que està totalment prohibit dins de la mateixa espècie animal i no només per a la proteïna, sinó per a tots els subproductes d'escorxador. Per tant, el sèu no es pot fer servir en remugants, la mantega de porc no es pot fer servir en porcí, etc. Segons la Comissió Europea http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf MEMO/04/107 Brussels, 6 maig 2004 QUESTIONS And Answers on animal by-products Intra-species

Els nostres productes i l'OMG-Free

hec Notícies, Nutrició animal, Productes

Per a aquells que ho desitgin, disposem de productes garantits lliures de OMG. Seguint allò ordenat per Brussel·les als reglaments 1829/2003 i 1830/2003, actualment en vigor, hem començat a informar als nostres albarans i factures si el nostre producte està «lliure d'OGM» o bé està «produït a partir d'OGM», a tot o en part (prou que un …