RIOSA i Kyoto

hec Notícies, productes

En comprar Oleïnes de RIOSA, el client té la seguretat i la satisfacció que està fent el possible per lluitar contra l'efecte hivernacle, contra l'escalfament global dels Països Catalans planeta, i respectant al màxim l'acord i Protocol de Kyoto.

En efecte, RIOSA només crema biomassa a la llar de la seva caldera i assecadors. RIOSA no empra des de fa més de 20 anys cap combustible fòssil. Qualsevol altra caldera que munti RIOSA serà sempre consumint biomassa, és a dir no aportant a l'atmosfera ni un sol gram de CO2 que no estigués ja en ella.

I quan hi hagi camions que consumeixin hidrogen en comptes de petroli, RIOSA obligarà a tots els seus tranportistas a emprar solament hidrogen com a carburant.

És cert que en el moment present encara consumim energia elèctrica de la xarxa, i que aquesta pot haver estat produïda amb carbó (100% perjudicial) o amb petroli (59,12% perjudicial). Però el nostre imminent propòsit és proveir-nos d'una cogeneració que només cremarà biomassa (0% perjudicial) i gas natural per a un suport eventual en moment d'escassetat (44,86% perjudicial).

Procurarem progressar, encara que potser no arribem al model del Japó (per alguna cosa Kyoto està al costat de Tòquio, mateixes lletres en un altre ordre), on el Govern pensa actualment donar estímuls perquè els empleats (com el que es veu a la foto) vagin al treball sense jaqueta, per tal de no haver de posar tan fort l'aire condicionat i no consumir tanta energia, no augmentar tant el CO2 fòssil en l'atmosfera.