Recordatori del gps (o Índex Espuny)

hec productes

En els nostres quadres informatius figura el GPS de cada qualitat. Aquest índex és la més exacta i apropiada mesura de la insaturació del greix (gps = grau de peni-saturació).

Però ¿com es calcula? Es multiplica el% de cada àcid gras insaturat per l'arrel quadrada del seu nombre de dobles enlaces.- Se sumen tots aquests productes i el total es divideix per 100. Molt útil per calcular la «duresa» del greix a la canal del porc .

Donem alguns exemples:

greix gps
mantega __________ 0,37
sèu _______________ 0,47
palma ______________ 0,53
mantega de porc ______ 0,58
id.de porc ibèric _____ 0,74
"Yelow grease" ________ 0,82
oliva _______________ 0,88
colza _______________ 1,04
soja, gira-sol __________ 1,12