Els nostres productes i el «OMG-Free»

hec Notícies, nutrició animal, productes

Per a aquells que ho desitgin, disposem de productes garantits lliures d'OMG.

 

Seguint l'ordenat per Brussel·les en els reglaments 1829/2003 i 1830/2003, actualment en vigor, hem començat a informar als nostres albarans i factures si el nostre producte està «lliure d'OGM» o bé està «produït a partir d'OGM», en tot o en part (n'hi ha prou que un petit percentatge del producte sigui així perquè calgui adjudicar-li el mala fama a tot).

És ben sabut que el greix no té aminoàcids, ni per tant ADN, i que per tant no pot patir modificacions genéticas.- Però si per exemple el nostre producte XL conté una mica oleína de soja, com la majoria de la soja que es produeix és transgènica , ja estem obligats a posar-ho. Hauria de conservar per a la posteritat aquesta data del 19.04.2004 en què va començar aquesta obligació, almenys igual que es conserva la data del 1888.03.31 (dia de S. Benjamí) com la de l'invent de l'espiritisme i la comunicació amb els morts. Una sessió d'aquestes els convindria haver celebrat als tres navegants del globus que es va incendiar sobre Santiago de Compostel·la el 23.04.04, abans d'emprendre la seva desgraciada peripècia.