Termes legals


En aquesta pàgina podreu trobar els acords legals referents a l'ús d'aquest portal web i el tractament de dades.

Si us plau tingueu en compte per als termes legals la traducció es proporciona només com a informació. Els termes legals vàlids són els de la versió a espanyol.
· Dades de l'empresa
· Condicions d'ús
· Protecció de dades
· Política de privadesa
· Política de cookies


DADES DE L'EMPRESA


Nom de la societat:
RIOSA - Refinació Industrial Oleícola SA

CIF:
ESA23008238

Domicili social:
Barriada del Pont sn
23450 Ibros
ESPANYA

Inscripció al registre:
Registre Mercantil de Jaén
Inscripció del 26 de juny del 1965
Tom 41, Llibre 8è, Foli 38, Secció 3a, Full 85, Inscripció 1a

Dades de contacte:


CONDICIONS D'ÚS

El responsable d'aquesta pàgina web és RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, societat inscrita al Registre Mercantil de Jaén el 26 de juny del 1965 (Tom 41, Llibre 8è, Foli 38, Secció 3a, Full 85, Inscripció 1a), amb CIF ESA23008238 I domicili social a BARRIADA DEL PONT, S/N - 23450 - IBROS (JAÉN)

També podeu contactar amb RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA a través de la següent adreça de correu electrònic riosa@riosa.com, web www.riosa.com, telèfon +34 953692000.

RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l'ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Us informem que la nostra pàgina web i bústia de correu es troben allotjats a països de la UE

Aquest web, per tant, compleix rigorosament el REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

GLOSSARI

 • Servidor: màquina proveïda de maquinari i programari, capaç d'atendre peticions d'un client i respondre-les en concordança.

 • Programari: suport lògic d'un sistema informàtic.

 • Cookies: fitxers que les pàgines web guarden als dispositius dels usuaris mentre naveguen pel seu website, on s'emmagatzema certa informació destinada a millorar la navegació i ús dels serveis.

 • Portal: Domini d'internet format per múltiples pàgines web amb diferents URLs.

 • URL: (d'anglès, Uniform Resource Locator) fan referència a l'adreça que identifica un contingut penjat a Internet.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de www.riosa.com i dels seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com). inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Tota persona (“Usuari”) que accedeixi a la web www.riosa.com, oa un dels seus subdominis (SUBDOMINI.riosa.com) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal www.riosa.com

El domini registrat (d'ara endavant Portal, Website, adreça web) riosa.com és titularitat de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, qui té concedit l'ús exclusiu dels mateixos.

El portal oficial de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ca www.riosa.com que té com a objecte facilitar la difusió, l'adquisició i el coneixement de les activitats que l'empresa realitza, així com dels productes i serveis que s'ofereixen al públic en general.

L'ús, navegació, registre i qualsevol altra activitat que impliqui l'accés als llocs web esmentats s'entén com la plena, expressa i conscient acceptació de les presents condicions, sens perjudici que se'n puguin aplicar altres específiques per a la correcta i completa prestació dels serveis que requereixen informació afegida.

En qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l'empresa pot efectuar modificacions, afegits, correccions, eliminacions i actualitzacions de la presentació o configuració d'aquest o qualsevol dels dominis la titularitat dels quals ostenti i els seus subdominis.

Cada modificació serà convenient indicada als propis portals, indicant la versió web i la data de modificació per difondre aquesta informació entre els usuaris, per als quals és convenient comprovar l'exactitud i/o vigència d'aquestes condicions.

DADES PERSONALS QUE RECAVEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privadesa.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars.

 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.

 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris no autoritzats pels legítims titulars.

En la utilització del portal, www.riosa.com, i de tots els seus subdominis (SUBDOMINI.riosa.com) l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA SA. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web o el portal.

Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA SAno pot garantir la inexistència de virus o altres elements al portal www.riosa.com o en algun dels seus subdominis (SUBDOMINI.riosa.com) que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

En cas que l'Usuari causés danys a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA oa tercers per fer mal ús del portal Web, RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA quedarà exclòs de qualsevol responsabilitat que se li pugui imputar. A aquest efecte, l'Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que es pugui derivar i mantindrà íntegrament indemne a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA mitjançant el portal www.riosa.com o algun dels seus subdominis (SUBDOMINI.riosa.compoden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i el portal www.riosa.com, inclosos els seus subdominis, utilitza un canal segur (https), i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols SSL, TLS o similars, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

RECLAMACIONS

RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el full de reclamació o remetent un correu electrònic a riosa@riosa.com indicant-ne el nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant-ne els motius de la reclamació.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del portal de www.riosa.com i de tots els seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com). En cas contrari, l'Usuari infractor assumirà totes les responsabilitats directes i indirectes que se'n poguessin derivar.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del contingut del portal web, domini i els seus subdominis (esmentats sense caràcter exhaustiu), com el text, programari, codi de programació, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) podcast , fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a  riosa@riosa.com indicant:

 • Dades personals de linteressat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de linteressat.

 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del portal web www.riosa.com, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir-hi.

RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

La informació proporcionada en aquests Llocs Externs està subjecta a les polítiques de privadesa que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a la política de privadesa de www.riosa.com. Per això recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privadesa dels enllaços d'altres llocs web.

No obstant això, els hiperenllaços a Llocs Externs han de respectar les condicions següents:

 • La pàgina web enllaçada no contindrà informacions o qualsevol altre contingut que es puguin considerar siguin contraris a l'ordre públic o vulneradors de drets, ni tampoc els que es considerin il·lícits, discriminatoris, o vulneradors de principis ètics comunament acceptats.

 • No es garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que la pàgina web de destinació de l'hiperenllaç pugui oferir, assumint l'usuari les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l'accés a aquest sense que es pugui responsabilitzar a de cap manera a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA. , tal com s'indica a l'apartat Responsabilitats.

 • RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA  podeu sol·licitar en qualsevol moment la retirada d'enllaços externs al vostre portal web www.riosa.com oa qualsevol de les seves pàgines o subdominis, i en general qualsevol enllaç extern a una adreça sota el domini principal riosa.com, sense necessitat d'al·legar cap causa, retirada que s'ha de fer de forma immediata tan aviat com es rebi la notificació.

L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des d'un lloc web extern al portal www.riosa.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA i el propietari del lloc on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de  RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA dels seus continguts o serveis

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'usuari expressament declara que els equips des dels quals accedeix estan proveïts de maquinari i programari original, amb la llicència d'ús corresponent. Igualment, manifesta que té implementades i actives les degudes mesures de seguretat i que tots els programaris instal·lats als dispositius que permetin l'accés i/o ús del portal es troben actualitzats a la darrera versió alliberada pel llicenciatari i/o fabricant. Qualsevol error o dany que es pugui causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes condicions és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts;

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

L'usuari és conscient, entén i reconeix que sobre ell recau en exclusivitat la responsabilitat de l'accés i/o ús de la informació continguda als portals de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., quedant prohibida qualsevol derivació de responsabilitat per aquesta acció.

RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats que permeti a tercers la publicació independent de contingut. A títol il·lustratiu, sense que s'entenguin com a llista tancada, s'entén com a tals publicacions a RR.SS., Xats, Blogs, comentaris, fòrums, etc. RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA no es responsabilitza de les respostes o contestacions realitzades a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, i no es pot derivar efecte jurídic vinculant en cap cas.

En compliment del que disposa la LSSI, RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA col·labora de forma activa amb autoritats i forces de seguretat en el bloqueig i/o retirada, o qualsevol altra acció que compti amb autorització administrativa o judicial, de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació Internacional, Nacional Espanyola, drets de tercers, moral i ordre públic.

DADES DE MENORS

Aquesta pàgina i el portal web no s'adreça a menors d'edat. Si sou menor d'edat, si us plau no intenteu registrar-vos com a usuari del nostre portal web. Si descobrim que per error propi o omissió de l'usuari hem obtingut informació personal d'un menor, eliminarem aquesta informació com més aviat millor.

De conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, un menor podrà donar el consentiment al tractament de les seves dades personals quan sigui més gran. anys.

MODIFICACIONS

La pàgina i portal web www.riosa.com, titularitat de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, podeu modificar aquesta informació legal i la de la vostra Política de Privadesa, amb la finalitat d'adaptar-la a canvis a la normativa vigent oa l'estructura i funcionament del seu Responsable.

Per això aconsellem als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius podrà comunicar-se als usuaris bé mitjançant avís a la web oa través de correu electrònic a aquelles persones que es trobin registrades.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de JAEN.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.riosa.com, si us plau dirigiu-vos a riosa@riosa.com.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE   "Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?"

Identitat del Responsable del Tractament: RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ESA23008238

Nom i Cognoms del Representant Legal: HUGO LUIS ESPUNY CAMACHO

Adreça postal: BARRIADA DEL PONT, S/N - 23450 - IBROS (JAEN)

Telèfon: +34 953692000

Correu Electrònic: riosa@riosa.com

FINALITAT" Amb quina finalitat tractem les vostres dades?"

Les dades de navegació com adreces IP d'origen, programari de navegació emprat, pàgines accedides o estadístiques d'accés, emmagatzemades als fitxers de registre del servidor web, seran tractades amb les finalitats següents:

- Seguiment de funcionament del portal web i anàlisi derrors del servei.

- Estadístiques daccés i ús dels recursos per millorar la qualitat del servei. 

Les dades personals de l'interessat seran tractades amb les finalitats següents segons s'apliqui:

 - Gestionar i desenvolupar el registre al portal web per posar-nos en contacte amb l'Usuari i resoldre tots els dubtes sorgits sobre els nostres productes.  

 - Gestió, administració i entrega dels productes sol·licitats pel client. Usem la informació del client o interessat per procedir a la venda, entrega, facturació i informació dels productes sol·licitats, així com dur a terme les comunicacions necessàries per a la finalitat objecte de tractament. Aquestes comunicacions seran dutes a terme a través de mitjans electrònics (sms, correu electrònic, missatgeria de text o telèfon).

 - Gestionar i enviar informació comercial sobre productes i serveis oferts per RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, a través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, missatgeria de text, web, telèfon, etc) i mitjans postals.

 - Respondre a lexercici de drets, consultes i reclamacions.

TEMPORALITAT  "Per quant de temps es conservaran les seves dades?"

 - Les dades personals proporcionades per a la venda dels nostres productes es conservaran el temps exigit legalment, almenys mentre es mantega algun tipus de relació contractual o de negoci entre l'Usuari i RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA i no se sol·licite la supressió per part de l'Usuari. Quan no siguin necessaris es mantindran pel període de prescripció de les accions nascudes del tractament, a partir de la darrera confirmació d'interès o darrera transacció o comunicació (6 anys a efectes mercantils segons l'article 30 del Codi de comerç, per a documentació, justificants , factures, contractes, albarans etc 1 any segons la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), per a dades de trànsit relatives a correus electrònics i dades aportades a través del lloc web. any segons l'article 5 de la Llei 25/2007 de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques ia les Xarxes Públiques de Comunicacions, per a dades relatives a trucades enviades o rebudes per telefonia fixa i mòbil Altres terminis de conservació segons disposicions a la normativa vigent d'aplicació). Aquests terminis augmentaran més enllà de la prescripció establerta, mantenint les dades esmentades degudament bloquejades, sense donar-ne cap ús excepte l'exposat a continuació, si aquestes dades fossin necessàries per a la gestió d'impagaments, exercici o defensa de reclamacions o per a les accions necessàries derivades d'algun tipus de reponsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

 - Les dades recopilades per a l'enviament de comunicacions comercials es conservaran fins que l'interessat en revoqui el consentiment.

 - Les dades recopilades a través del formulari de contacte del portal web seran conservades durant 30 dies per donar resposta a preguntes formulades sobre els nostres productes.

 - Les dades de comptes d'accés al nostre portal es conservaran fins que l'interessat en revoqui el consentiment.

Durant el temps d'emmagatzematge les dades seran conservades bloquejades i sota mesures de seguretat estrictes.

Transcorreguts aquests terminis les dades personals se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir-ne la destrucció total.

LEGITIMACIÓ  "Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?"

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és, segons apliqui:

-Compliment d'una obligació legal: la gestió de cobraments i l'emissió de rebuts o factures de venda als clients o als interessats es basa en una obligació legal.

-Execució del contracte: la base legal del tractament de les dades personals de l'interessat o client, en relació amb la venda dels nostres productes, és l'execució d'un contracte de compra venda o sol·licitud d'una comanda acceptada, el consentiment exprés de l'interessat o client, o l'interès legítim degut a la relació contractual o de negoci que hi hagi amb ell, sol·licitat a petició d'ell. En aquest sentit, el client o interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per efectuar aquestes operacions.

Tots els tractaments derivats de la venda dels nostres productes sol·licitats pel client, tenen de base legal indicada anteriorment entre RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA i el client o interessat. Entre aquests tractaments hi ha la gestió administrativa, el lliurament de productes sol·licitats i les comunicacions necessàries per dur a terme la finalitat objecte de tractament.

La retirada del consentiment al tractament de dades personals, aportades per l'interessat per a la venda dels nostres productes, condicionarà la relació contractual o de negoci establerta amb RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Aquesta retirada del consentiment podrà comunicar-la a través del correu electrònic riosa@riosa.com.

-Consentiment de l'interessat:

En relació amb les finalitats següents, la base legal del tractament de les dades personals del client o interessat serà per consentiment del mateix.

 • La gestió, administració i entrega dels productes sol·licitats pel client es basa en el consentiment de l'interessat. En aquest consentiment de tractament de dades, també s'hi inclouen totes les comunicacions necessàries entre l'interessat o client i RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, a través de mitjans electrònics (correus electrònics, missatgeria de text, web, SMS) i telefònics, per efectuar la venda dels productes sol·licitats.

 • Resposta a lexercici de drets, consultes i reclamacions per part de linteressat.
 • L'enviament de comunicacions comercials de productes i serveis a través de mitjans electrònics

 • La resolució de dubtes i consultes formulades a través del portal web

La retirada del consentiment exprés per dur a terme les finalitats descrites no condicionarà la relació contractual entre linteressat i RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Aquesta retirada del consentiment podrà comunicar-la a través del correu electrònic riosa@riosa.com

-Interès legítim del Responsable:

En aquest cas la base legal del tractament de les dades personals del client o interessat serà per interès legítim del Responsable, a fi de reclamar o emprendre accions legals necessàries per defensar els seus drets i interessos legítims.

  DESTINATARIS" A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?"

  Les dades personals de l'interessat podran ser comunicades als destinataris següents:

  -Empreses del grup del Responsable amb fins administratius i de gestió.

  -Administracions públiques i organismes públics (Hisenda, Administració de Justícia, etc) o cossos i forces de seguretat de l'Estat, quan així ho exigeixi alguna norma o llei o fos necessari per a la protecció legal dels interessos legítims del Responsable a l'efecte del compliment de la llei.

  -Bancs i empreses financeres que operin prestant serveis financers a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent-ne l'ús de les dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

  -Correus, agències de transport, empreses logístiques i empreses de missatgeria que operin prestant serveis a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent-ne l'ús de les dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

  -Laboratoris d'anàlisi de productes i qualitat contractats per prestar serveis a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent-ne l'ús de les dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

  -Advocats, procuradors, consultors i assessories que presten serveis a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent-ne l'ús de les dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

  Transferències Internacionals de Dades, en cas que hi hagi comunicacions a través de missatgeria de text. En concret:

  • WHATSAPP: emparat en l'acord EU-US Privacy Shield (acord anomenat "escut protector de privadesa" al qual se subscriuen empreses dels EUA). Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/list .Per comunicar-nos a través de WhatsApp, facilitarem el número de telèfon de l'interessat o client a WhatsApp Inc. per comprovar que és usuari d'aquest servei. El client o usuari hauria de revisar la configuració i la política de privadesa de WhatsApp per obtenir informació més detallada sobre l'ús que fa WhatsApp de les dades personals dels usuaris que utilitzen els seus serveis.

  DRETS"Quins són els seus drets en facilitar-nos les dades?"

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

  Dret d'accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .

  Dret de limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  Dret d'oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Per tant, RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb l'esmentat màrqueting.

  Dret a la portabilitat de les dades: l'interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament, cas en què es farà sempre que el tractament estigui basat en el consentiment lícit, el tractament sigui automatitzat i es transmetran de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

  Dret a retirar el consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Dret a presentar una reclamació davant l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES, quan no hagi obtingut satisfacció a l'exercici dels seus drets. Per contactar amb aquesta Autoritat de Control ho pot fer a través de la seva pàgina web www.agpd.es.

  Per exercir aquests drets, l'interessat té a la seva disposició una sèrie de models o formularis utilitzats a www.aepd.es/regalamento/drets  i haurà de dirigir-los a RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA riosa@riosa.com

  Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se també a l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (www.agpd.es) per sol·licitar informació sobre aquests drets.

  Per tramitar la sol·licitud d'exercici de drets, us podrem demanar que acrediti la vostra identitat mitjançant fotocòpia del vostre DNI.

  UNA ALTRA INFORMACIÓ

  RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA  guardarà secret professional de tota informació que afecti les dades, emmagatzemant-les amb la devia confidencialitat i utilitzant-les únicament per a les finalitats concretes per a les quals van ser facilitades. Així mateix, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades contra l'accés no autoritzat o el processament il·legal de dades personals, així com contra la pèrdua o destrucció accidental d'aquestes. La informació és confidencial, privilegiada i tractada només per les persones que, com a usuaris autoritzats, tenen accés a les dades personals, i queda totalment prohibida qualsevol divulgació, distribució o reproducció de la informació tractada.


  POLÍTICA DE COOKIES

  El portal web www.riosa.com i tots els seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com), titularitat de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A., utilitza galetes.

  Actualmente este sitio web utiliza cookies propias con fines técnicos y de análisis. Las cookies técnicas son esenciales para que pueda acceder al servicio y funcionalidades que ofrece. Las cookies de análisis se utilizan para medir su actividad en el sitio web, con la finalidad de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que usted como usuario hace.

  El acceso y navegación en este sitio web o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de nuestra Política de Protección de Datos y Política de Cookies. En todo caso, le informamos que RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A. es el responsable de las cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies de terceros, decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento en relación con la información recabada.

  Esta Política de Cookies es parte integrante de la Política de Protección de Datos de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A.. A través de ella, queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando a continuación, qué es una cookie, para qué sirve, tipos de cookies, qué tipos de cookies utilizamos, cuáles son su finalidad y cómo puedes configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea.

  En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento  de la Declaración de Cookies en nuestro sitio web.

  Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede comunicarse con nosotros y cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de Privacidad 

  Su consentimiento se aplica a el dominio riosa.com y todos sus subdominios.

  1. Qué es una cookie y para qué sirve.

  Las cookies son pequeños archivos que se descargan y almacenan en el dispositivo que utilice para navegar a través de Internet al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otra cosas, almace
  nar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

  De esta forma, pueden guardar información relativa a la frecuencia con que el usuario visita la página web, sus preferencias de navegación y la información que más le interesa. Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten qu
  e la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice o del contenido de la misma.

  Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración del navegador, nos ayudan a identificar y resolver posibles errores de fu
  ncionamiento de nuestro sitio web. Las cookies aportan innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y uso de nuestro sitio web.

  2. Cómo usamos las cookies

  Las cookies de terceros utilizadas en nuestro sitio web son principalmente para comprender cómo funciona el sitio web, cómo interactúa con nuestro sitio web, mantener nuestros servicios seguros, proporcionar anuncios que sean relevantes para usted y, en general, brindarle un usuario mejor y mejorado. experiencia y ayude a acelerar sus interacciones futuras con nuestro sitio web.

  3. Tipos de cookies

  Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:

  • Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

  • Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

  Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:

  • Cookies de sesión: son aquéllas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a la página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo: una lista de productos adquiridos) y desaparecerán al terminar la sesión.

  • Cookies persistentes: son aquéllas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. Las Cookies persistentes expiran cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en la página web y en los  servicios de la misma o bien cuando se borran manualmente).

  Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre:

  • Cookies funcionales: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido, habilitar contenidos dinámicos o compartir contenidos a través de redes sociales. También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de diseño o “maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios con fines distintos, como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos.

  • Cookies de preferencias: son aquéllas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

  • Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

  • Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en la página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Pueden almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

  Según la posibilidad de navegar el sitio web con ellas o no, distingumos entre:

  • Cookies necesarias: son aquellas sin las que el sitio web no puede funcionar, y por tanto se cargarán en todo caso.

  • Cookies no necesarias: son aquellas sin las cuales el sitio web puede funcionar, aunque sea con funcionalidad básica. Si se activan el usuario obtendrá una mejor experiencia y contenidos adaptados a él.

  4. Relación de cookies que utilizamos

  A continuación se incluyen un relación de las Cookies utilizadas por este sitio web, junto con la información sobre su finalidad, tiempo de expiración, gestión y si existe algún proveedor.

  CookieTipusDuradaDescripció
  cookielawinfo-checkbox-advertisementPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad".
  cookielawinfo-checkbox-analyticsPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
  cookielawinfo-checkbox-functionalPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
  cookielawinfo-checkbox-necessaryPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario".
  cookielawinfo-checkbox-othersPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros".
  cookielawinfo-checkbox-performancePropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
  test_cookieDe terceros, de sesión, publicidad, no necesaria15 minutosTest_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies.
  wp_apiPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoCookies utilizadas para ejecutar y administrar el sitio web, incluida la sesión y el tiempo.
  wp_api_secPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoCookies utilizadas para ejecutar y administrar el sitio web, incluida la sesión y el tiempo.
  _gaPropia, persistente, análisis, no necesaria2 añosLa cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos.
  _gat_gtag_UA_52136953_2Propia, de sesión, análisis, no necesaria1 minutoEnlace a Google Tag Manager para distinguir a los usuarios. Requerida por el plugin de análisis de Wordpress ExactMetrics.
  _gcl_auPropia, persistente, publicidad, no necesaria3 mesesProporcionado por Google Tag Manager y usada por Google AdSense para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios.
  _gidPropia, persistente, análisis, no necesaria1 dia
  Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima.
  _GRECAPTCHADe terceros, persistente, funcional, necesaria5 meses y 27 díasEl servicio recaptcha de Google establece esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos.  
  _irDe terceros, de sesion, publicidad, no necesariasesión actualRecopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad en el sitio web. Proporcionada por el plugin de Wordpress JetPack.

  5. Como bloquear o eliminar las cookies instaladas

  Desde nuestro sitio web, y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permite configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener la privacidad y seguridad en relación con las cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el us
  o de cookies, así como si desea revocar el consentimiento otorgado.

  Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet.

  En los siguientes enlaces tiene a su disposición toda la información para configurar o deshabilitar las cookies en cada navegador:

     a) Si utiliza el navegador Microsoft Internet Explorer, visite: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

     b) Si utiliza el navegador Mozilla Firefox, visite: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web.

     c) Si utiliza el navegador Chrome, visite: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es.

   d) Si utiliza el navegador Chrome para Android, visite: https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=637064824091578163-688303941&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1.

     e) Si utiliza el navegador Safari, visite: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.

     f) Si utiliza el navegador Safari para IOS (iPhone y iPad), visite: https://support.apple.com/es-es/HT201265.

  En cualquier caso, puede visitar https://www.allaboutcookies.org para obtenter instrucciones actualizadas de estos procedimientos, así como información general sobre el funcionamiento de las cookies.

  Todos los cambios que realice en la configuración de su navegador en relación con las cookies para este sitio web se guardarán hasta que decida realizar nuevos cambios.

  SI quiere eliminar las cookies de aceptación de la política de su navegador puede acerlo usando el siguiente enlace

  Esborrar les cookies

  6.Consentimiento, revocación, rechazo y eliminación de cookies

  Para instalar cookies en su equipo necesitamos su consentimiento. Para ello, podrá pulsar el botón "ACEPTAR" para autorizar el uso de todas las cookies, podrá configurar sus preferencias (Aceptar/Rechazar el uso de determinadas o todas las cookies) a través del botón "Preferencias" habilitado, podrá rechazar todas las cookies al no pulsar el botón "Aceptar y navegar" (lo que le impedirá usar este sitio web) o podrá obtener información ampliada sobre las cookies que utilizamos pulsando el enlace "Términos Legales".

  El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una finalidad técnica, al fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas, así como, poder llevar a cabo la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el usuario registrado.

  Puede retirar su consentimiento a nuestro uso de cookies en cualquier momento. Para ello, podrá bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, indicado en el punto 5 de dicha política, o a través del sistema de configuración habilitado para ello.

  Si desea retirar su consentimiento a nuestro uso de cookies o habilitar el uso de cookies no activadas anteriormente puede acceder al siguiente enlace

  Esborrar les cookies

  Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminar o desactivar las mismas. Ni este sitio web, ni sus representantes legales, pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

  Para más información sobre la publicidad comportamental y consejos sobre la gestión de preferencias, puede entrar en la web que ha creado el IAB Spain (Oficina Internacional de Publicidad - España): http://www.youronlinechoices.com/es.

  7. Derechos

  Podrá obtener información sobre el ejercicio de derechos dispuestos en el "RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018" consultando nuestra Política de Privacidad.

  8. Actualizaciones de la política de cookies

  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A. podrá modificar esta política de cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, cambios en los servicios ofrecidos o con la finalidad de adaptarla a las instrucciones dictaminadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente.

  Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicará a los usuarios mediante este sitio web.

  La presente política ha sido establecida con fecha 20 de Octubre de 2020.

  Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en contactar con nosotros, a través del correo electrónico riosa@riosa.com.

  Portem els nivells de qualitat on els altres no poden arribar