Canibalisme intra espècie

hec Notícies, nutrició animal

Entenem que està totalment prohibit dins de la mateixa espècie animal i no solament per a la proteïna, sinó per a tots els subproductes d'escorxador. Per tant, el sèu no pot usar-se en remugants, el llard de porc no pot usar-se en porcí, etc. Segons la Comissió Europea

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-107_en.pdf

MEMO / 04/107
Brussels, 6 May 2004
QUESTIONS And Answers on animal by-products

Intra-species recycling (cannibalism) ban The Regulation extends the current rumiant intra-species recycling (cannibalism) ban to other species. Porcine animal by-products can not be fed to pigs and poultry animal by-products can not be fed to poultry. However, derogation is providad for in the case of fish and fur animals subject to strict controls by the COMPETENT authority.

«El reglament s'estén a altres espècies la prohibició, ja abans aplicable als remugants, del reciclatge (de subproductes) dins de la mateixa espècie ...»

Mas clar aigua!