Els nostres productes i l'OMG-Free

hec Notícies, Nutrició animal, Productes

Per a aquells que ho desitgin, disposem de productes garantits lliures de OMG. Seguint allò ordenat per Brussel·les als reglaments 1829/2003 i 1830/2003, actualment en vigor, hem començat a informar als nostres albarans i factures si el nostre producte està «lliure d'OGM» o bé està «produït a partir d'OGM», a tot o en part (prou que un …